VA efter trepartsaftale: Vi har forberedt os på scenariet

Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel, glæder sig over, at der nu foreligger en grøn trepartsaftale. Dermed er uvished vekslet til konkrete planer for, hvordan dansk landbrug skal agere fremadrettet.

Med offentliggørelsen forleden af en grøn trepartsaftale har danske landmænd fået en række hovedpunkter at forholde sig til. Deriblandt en kommende CO2-afgift.

Aftalen indbefatter blandt andet også rejsning af 250.000 hektar skov samt udtagning af 140.000 hektar kulstofholdige lavbundsjorde, hvilket kommer til at påvirke Vestjyllands Andel og øvrige aktører i branchen.

- Det er klart, at det må forventes at have en vis impact på vores og medlemmernes virksomhed, når man potentielt fjerner knap 400.000 hektar fra dyrkningsfladen. Også selvom det fortsat er uvist, hvordan fordelingen af de udtagne jorde kommer til at fordele sig over landet, påpeger Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel, og fortsætter:

- Uanset hvad føler vi os dog godt rustet til fremtiden, fordi vi har forberedt os på dette scenarie. Store dele af Vestjyllands Andels strategi er skabt med fokus på en grøn omstilling af dansk landbrug, hvilket vores engagement i lokalt producerede proteiner, biogasindustrien og opfindelsen af sigtemaskinen VA SizeMatters er skoleeksempler på. Derfor ser jeg også positivt på trepartsaftalen, fordi vi kan levere på mange af dagsordenerne.

Vision for kaskadeudnyttelse af biogen CO2

I trepartsaftalen fremgår det desuden, at parterne er blevet enige om at nedsætte et ekspertudvalg, der skal bidrage med visioner for kaskadeudnyttelse af kulstof opsamlet i landbrugsafgrøder og opsamling af biogen CO2 fra biogas.

Et emne, som Vestjyllands Andel har været særdeles optaget af i de seneste år.

- Sagt i al vestjysk beskedenhed vil vi påstå, at netop dette punkt i aftalen er stærkt motiveret af voresstædige argumentation for landbrugets unikke evne til at kaskadeudnytte biogen CO2. Derfor håber vi naturligvis også, at ekspertudvalget vil få en central rolle i fremtiden, så konklusionerne fra udvalget kan bidrage til at fremme en reduktion af både landbrugets og øvrige sektorers CO2-udledning. Herunder energisektoren, hvor behovet for biogen CO2 til etablering af grønne energiformer forventes at stige markant i de kommende år, lyder det fra Steen Bitsch.

Samtidig italesættes det faktum, at der i arbejdet med den nye trepartsaftale undervejs opsamles ny viden, som kan kalde på en revidering af nogle områder.

- Vi hæfter os ved, at parterne motiverer til at arbejde med den nyeste viden på de forskellige områder, hvilket formentlig kræver et genbesøg af nogle punkter i aftalen undervejs. Landbruget lever i og af en foranderlig natur, som ikke kan sættes ind i et regneark. Derfor er der givetvis også elementer i trepartsaftalen, som skal tages op til revidering, fordi vi bliver klogere i processen. Indtil videre fokuserer vi dog på, at der er sat en grøn dagsorden for dansk landbrug, og den ser vi frem til at fortsat at levere på. Så vores fælles erhverv får den brede anerkendelse, som vi tydeligvis fortjener, slutter Steen Bitsch.

Læs også