Nyt koncept højner pillekvaliteten i foderet

Kartoffelstivelsens egenskaber højner pillekvalitet og sænker produktionstab. Det er erfaringen med et nyt pelleteringskoncept hos kartoffelingrediensfabrikken KMC.

Pillen påvirkes under varmepåvirkning, og hvis ikke vandet er bundet rigtigt, vil pillen i højere grad blive brændt. Ved KMC’s nye pelleteringskoncept (th.) ses en mindre afbrændt overflade, hvilket indikerer bedre væskefordeling. Foto: KMC Produktet til venstre er tydeligt mørkere (brændt), og der er stadig krystaller. Krystallerne er stivelse, hvor vand er passeret igennem, men ikke er forklistret fuldstændigt. Til højre ses KMC’s koncept, der resulterer i en lysere pille, hvilket indikerer mindre Maillard-reaktion (som reducerer næringsværdien af foderet). Foto: KMC

Det er lykkedes kartoffelingrediensfabrikken KMC Feed & Pet Food at udvikle et nyt effektivt pelleteringskoncept, der øger kvaliteten af pillerne i foderet.

Konceptet tager udgangspunkt i kartoffelstivelsens egenskaber, der i en pelleteringsproces sikrer, at foderpiller ved forarbejdning forklistrer korrekt, råvarerne binder optimalt selv ved lave temperaturer, og næringsstoffer ikke bliver brændt af ved høje procestemperaturer.

- Det unikke ved det nye pelleteringsmiddel er, at vi, ved at bruge kartoffelstivelse som pelletbinder, får en forbedret fordeling af væsken i foderet. Resultaterne indikerer, at væsken ikke bare lægger sig på overfladen af pillen, men samler råvarerne og indgår i selve foderkemien. Vi kommer dermed tættere på det, der kaldes »optimal mass hydration«, fortæller Rune Friis Kristensen, commercial manager for Global Feed and Pet Food hos KMC.

Naturligt alternativ

Pelletbinderen er udviklet i samarbejde med internationale partnere og skabt for at være et naturligt alternativ til de kemiske løsninger, der præger markedet i dag. KMC Feed & Pet Food ser et stort potentiale i kartoffelstivelse til foderproduktion, og tror på, at de ernæringsmæssige fordele fra kartoffelstivelsen vil gøre konceptet særligt relevant til anvendelse i foder.

- Ved hjælp af kartoffelstivelsen kan vi ikke bare binde væsken optimalt, men også producere pillerne ved lavere temperaturer. Dertil sikrer vi en optimal væskefordeling, så pillerne ikke er lige så overfølsomme for den varmepåvirkning, de bliver udsat for under produktionen, fortæller Rune Friis Kristensen og fortsætter: 

- Samlet set sikrer dette, at de råvarer, der risikerer at blive brændt af under produktionen, i højere grad skånes. Undgår vi at brænde foderet, højner vi foderkvaliteten og formentligt sænker behovet for at anvende tilsætningsstoffer med fokus på fordøjelighed.

- Kartoffelstivelsen er ikke blot en pelletbinder, som optager plads i foderet, men tilfører også letfordøjeligt energi, hvilket er vigtigt, især når vi arbejder med foder til unge dyr, fortæller Annette Lykke Voergaard, specialist i KMC Feed & Pet Food.

Succeskriterie

En af udfordringerne i udviklingen af nye pelleteringsmidler er, at internationale standarder i høj grad kun tester på pillernes fysiske holdbarhed, hvor minimal grad af smuld er succeskriteriet. Minimal mængde af smuld tegner et godt billede af, i hvor høj grad massen forbliver bundet til pillen, men fortæller ikke nødvendigvis, om hele pillen er forklistret korrekt.

- Derfor har vi hos KMC, udover at anvende måling af hårdhed og fysisk holdbarhed, anvendt en relativ ny metode kaldet »microscopic imaging«. Metoden tager udgangspunkt i billeder taget af pillen under mikroskop, hvilket i højere grad gør det muligt at se, i hvilken grad stivelsen forklistres, og hvilken indvirkning delprocesser har på foderpillen, fortæller Annette Lykke Voergaard.

- Vi oplever, at flere og flere har et ønske om at kunne kontrollere hydreringsprocessen ved pelletering. Det kan vi i højere grad skaffe data på, når vi anvender microscopic imaging. Vi får et meget bedre indblik i, hvordan de enkelte midler påvirker pillebindingsevnen, fortæller Rune Friis Kristensen og tilføjer, at KMC fortsætter sine forsøg med kartoffelstivelse til pelletering for at blive endnu klogere på kartoffelstivelsens muligheder for nyttig anvendelse i foder.

Læs også