Rekordregnskab sender millioner retur til andelshaverne i DLG

DLG’s repræsentantskab har godkendt den største overskudsdeklarering i selskabets historie og sender 173 millioner kroner direkte til andelshaverne. Samtidig er koncernen snart klar til at løfte sløret for en ny koncernstrategi.

Efter igen i år at kunne præsentere rekordresultater og vækst over hele linjen, har DLG nu også godkendt en historisk stor udbetaling til ejerne på 173 millioner kroner.

Den samlede overskudsdeklarering for den femårige strategiperiode, Leading The Way 2021, lyder nu på 639 millioner kroner, og er 39 procent mere end i den forrige strategiperiode, der løb fra 2012-2017.

Hos bestyrelsesformanden i DLG, Niels Dengsø Jensen, er begejstringen svær at skjule:

- Jeg glæder mig over, at DLG’s højt engagerede ledere og medarbejdere på tværs af koncernen igen har ydet en stor indsats, som betyder, at vi i år kan udlodde et historisk højt beløb på 173 millioner kroner til vores ejere. Det svarer til en forrentning af andelskapitalen på 13 procent, siger han i en pressemeddelelse og fortsætter: 

- Siden vi fremlagde koncernstrategien, »Leading the Way« 2021 i 2017, har vi overskudsdeklareret 639 millioner kroner til danske landmænd, hvilket er 39 procent mere end i perioden 2012 til 2017. Det vidner om, at det var den rette strategi, vi lagde, og at vi har en stærk forretningsmodel. Det skal vi udvikle videre på i fremtiden.

Han fastslår, at det er koncernens internationale selskaber, der særligt bidrager til den rekordhøje udbetaling til andelshaverne – helt i tråd med forventningerne.

- Vores aktiviteter i udlandet klarer sig rigtig godt, og det er en medvirkende årsag til DLG’s flotte formkurve, som de seneste år har givet os mulighed for at investere massivt i vores danske forretning til glæde for DLG’s danske ejere. Samtidig har vi øget værditilvæksten til både vores ejere og vores selskab. Det er bevis på, at vi i kraft af vores internationale styrke har kunnet udvikle vores danske rødder, siger Niels Dengsø Jensen.

- Vi tror på, at det her er en verden af muligheder. Det, der afgør det, er den styrke, der ligger i strategien. Kunsten ved at ramme rigtigt er at forudse de udfordringer og kunne beskrive dem, før man møder dem. Det er jeg overbevist om, at vi kan. Og vi vil være præcise med vores forudsigelser – ellers kommer man ikke i mål. Jo mere man forbereder sig og kigger ind i udfordringerne, jo større er chancen for, at udfordringer bliver til muligheder.

Bestyrelsesformand i DLG,
Niels Dengsø Jensen

Ny strategi ser dagens lys 

Som næste skridt tager DLG i år hul på en ny koncernstrategi, der bliver præsenteret til foråret. Strategien vil sætte kursen for koncernens udvikling de kommende år. Her vil fokus være på at videreudvikle koncernens position særligt med et bæredygtigt perspektiv.

- Med Leading the Way fokuserede vi på kerneforretningen og vores tre forretningsområder. Det er det fokus, vi høster frugterne af nu. Den nye strategi skal tage afsæt i det solide fundament, vi har skabt, og agere i en historisk stor transformation. Her skal vi i DLG være en central medspiller for at drive landbruget i en endnu mere bæredygtig retning, fortæller Niels Dengsø Jensen.

- For et år siden lancerede vi vores bæredygtighedsplan, og jeg er godt tilfreds med, at vi på så relativt kort tid har formået at sætte retning på den dagsorden med en stribe af konkrete projekter indenfor blandt andet vedvarende energi og alternative proteiner. Med vores nye strategi kommer vi til at være en ledende og drivende kraft i et historisk paradigmeskift i den grønne omstilling. Vi vil levere løsninger til vores ejere og skabe nye forretningsområder for vores koncern, fortsætter han.

Går en grøn fremtid i møde

Bestyrelsesformanden bliver bakket op af koncernchef Kristian Hundebøll, der fastslår, at der er udsigt til endnu en stærk præstation i 2022.

- 2021 var et år, hvor vi også foretog større målrettede investeringer i den grønne omstilling, som skal integreres i den kommercielle forretning. Den kurs fastholder vi i den nye strategiperiode, hvor vi vil bygge videre på det fundament, vi har skabt med Leading the Way, og samtidig sætter endnu større fokus på at skabe de løsninger, der skal understøtte den bæredygtige omstilling, siger Kristian Hundebøll og fortsætter: 

- I 2022 forventer vi, at omsætningen og indtjeningen vil være på niveau med 2021. Når det er sagt, så holder vi et vågent øje med, hvordan den geopolitiske situation og råvaremarkederne udvikler sig, som i sagens natur kan ændre de forudsætninger, vi har lagt til grund for budgettet. 

Læs også