Regnskabsmøde hos DLG: Rekordresultater præsenteret for medlemmerne

150 fynske andelshavere mødte topledelsen, som blandt andet kunne fortælle, at DLG er det største danskejede selskab i Tyskland. Syd for grænsen hentes nu 38 milliarder ud af omsætningen på 59 milliarder danske kroner.

På DLG-mødet gav Lars Thorø både orientering om de fynske forhold og en aktuel markedsstatus. Til højre mødeleder, Leif Juul Sørensen, Voderup på Ærø, og i baggrunden DLGs formand og koncernchef, Niels Dengsø Jensen og Kristian Hundebøll. DLG-formand Niels Dengsø Jensen glæder sig over rekordresultatet. På DLG-mødet gav Lars Thorø både orientering om de fynske forhold og en aktuel markedsstatus.

Trods udfordringer med Covid-19 og heraf følgende logistikproblemer, store udsving i råvarepriserne, høje energiomkostninger og den seneste Ukraine-konflikt, så kunne topledelsen i DLG overfor de fynske andelshavere i sidste uge præsentere det hidtil bedste resultat i andelsgrovvareselskabets historie.

Omsætningen i 2021 rundede 59 milliarder kroner, hvoraf ikke mindre end 38 milliarder er skabt af de omfattende tyske aktiviteter i HaGe og blandt andet ejerskabet af Team-selskaberne, som sælger olie og energi, samt byggematerialer. Således blev det nævnt, at DLG nu er det største danskejede selskab i Tyskland.

Også indtjeningen satte rekord med 900 millioner kroner i overskud før skat og efter skat 733 millioner kroner.

Dermed udløses 173 millioner kroner i overskudsbetaling til andelsselskabets i alt 25.000 andelshavere, hvoraf de omkring 10.000 erhvervsaktive landmænd får en stor del af kagen på basis af samhandlen med DLG i det forgangne år.

Fortrin for nystartede

Netop overskudsdeklareringen og forrentningen af andelskapitalen var et af de mange spørgsmål, som blev bragt på banen fra de 150 fremmødte fynske andelshavere ved regnskabsmødet i DLG-bygningen på Hvidkærsvej i Odense.

Christian Ahlefeldt Laurvig-Lehn, Hvidkilde Gods, ønskede således en forklaring på, hvorfor medlemmernes andelskapital kun forrentes med en procent.

- Det er lovmæssigt bestemt, at den højst må være en procent over diskontoen. Derfor, når det er sagt, så arbejder vore advokater på at få ændret dette forhold, måske gennem ændrede ejerprincipper. Men forrentningen af andelshavernes konti hænger sammen med muligheden for overskudsdeklarering, som er aktionsbestemt, altså i forhold til samhandlen med selskabet, svarede formanden Niels Dengsø Jensen.

Han understregede, at overskudsdeklareringen ikke kan sammenlignes med aktieselskabers udbytter til aktionærerne eller for den sags skyld efterbetalingen fra andelsselskaber som Danish Crown og Arla, hvor en del af betalingen holdes tilbage.

- Repræsentantskabet besluttede for nogle år siden, at selskabet især skal være til for de nystartede. Altså skal pengene ud til dem, hvor den store samhandel er, tilføjede DLG-formanden.

Broby og Assens lukkes

Den mangeårige fynske afdelingsdirektør Lars Thorø, som med den nye DLG-struktur med kun én dansk afdeling samlet i det nye hovedsæde i Fredericia i dag er landechef for samhandlen med storkunder, kunne blandt andet fortælle, at sidste års køb af grisefoder udløser 20 kroner pr. tons og smågrisefoder 70 kroner pr. tons. Satsen for kvægfoder er 55 kroner og fjerkræfoder 50 kroner pr. tons. Salg af foderkorn giver 5 kroner pr. tons og raps 25 kroner.

Indenfor det fynske område oplyste Lars Thorø, at både bygningerne i Assens og Broby er solgt, hvor der dog i Assens vil være aktiviteter i år og næste år med.

Han glædede sig over en stor fremgang i de fynske Land & Fritids butikker, som samtidig er med til at sikre, at landmandskunderne på disse afdelinger kan afhente varer året rundt.

Høje priser

Om de aktuelle markedsforhold omtalte Lars Thorø den stramme forsyning og dermed høje priser på gødning.

- Alle lagre er stort set tømte, og derfor kan der blive pres på efterspørgslen til efteråret. Derfor kan det være en god idé at tænke i gødning i maj/juni. Prisen er aktuelt næsten 500 kroner pr. tons, og det bliver ikke billigere i denne sæson. Så køb nu, hvis I mangler, lød hans råd til de fynske DLG-medlemmer i mødelokalet.

Om kornpriserne ville Lars Thorø ikke spå, men kun nævne, at det virker ulogisk, at de ligger så højt lige nu.

- Vi havde verdens største høst i 2021, men mange andre ting spiller ind. Og med de høje gødningspriser giver det ikke grundlag for et større udbytte i den kommende høst.

Læs også