Regionsmøde i Danish Agro

Tirsdag den 8. marts er alle andelshavere i Danish Agro A.m.b.A. indbudt til regionsmøde på Odense Congress Center.

Der indledes med spisning klokken 17.30, hvorefter formand Jørgen H. Mikkelsen og koncernchef Henning Haahr vil gennemgå andelsselskabets mange aktiviteter i ind- og udland, samt præsentere årsregnskabet for 2021.

Her var der igen tale om rekord, idet Danish Agro-koncernen nåede en omsætning på 44 millioner kroner og et overskud på 649 millioner før skat. Det udløser en overskudsdeklarering på i alt 128 millioner kroner til de 8.350 danske andelshavere, efter en bestyrelsesbeslutning om en ekstra udlodning på 100 millioner kroner.

Ved mødet skal der vælges medlemmer til repræsentantskabet fra Region Fyn.

Læs også