Arla investerer i solcelleparker

Arla og Better Energy indgår rekordstor grøn elkøbsaftale om fire nye solcelleparker

Fire nye solcelleparker skal fremover dække cirka en tredjedel af Arlas strømforbrug i Danmark. Sådan lyder planerne for et nyt, ambitiøst samarbejde mellem Arla og det vedvarende energiselskab Better Energy.

Solcelleparkerne vil producere cirka 250 GWh grøn strøm om året. Det svarer til det årlige gennemsnitlige energiforbrug for 156.000 danskere, og er dermed den største tilførsel af ny støttefri grøn strøm gennem en elkøbsaftale fra en dansk virksomhed.

Arla har netop offentliggjort et nyt 2030-klimamål med en ambitiøs målsætning om at fordoble sit CO2 reduktionsmål i driften fra 30 til 63 procent frem mod 2030. Som en del af den nye klimastrategi vil Arla konvertere til 100 procent grøn strøm i Europa inden udgangen af 2025. Det skal ske via købsaftaler om grøn elektricitet og investering i vind- og solprojekter. Og nu er Arla klar med næste store skridt på den del af klimarejsen.

Arla og Better Energy har nemlig indgået en aftale om etablering af fire nye solcelleparker. Over en 10-årig periode forpligter Arla sig til at aftage langt hovedparten af strømmen fra de fire solcelleparker.

Samarbejdet er Danmarkshistoriens største elkøbsaftale om tilførsel af ny støttefri grøn strøm til elnettet.

Parkerne vil producere cirka 250 GWh, svarende til 156.000 gennemsnitsdanskeres årlige energiforbrug. Aftalen vil dække ca. en tredjedel af Arla Danmarks samlede strømforbrug.

- I Arla investerer vi og vores landmænd løbende i nye initiativer og effektiviserer alle led fra ko til køledisk, så vi mindsker vores udledning og energiforbrug. Det gælder alt fra klimatjek på gårdene til reduktion af madspild, bæredygtige emballager og grøn strøm, siger Helle Müller Petersen, landedirektør i Arla Danmark.

Og en betydelig andel af Arlas udledning fra mejerier og logistik kommer netop fra strømforbruget, fortæller Helle Müller Petersen. Derfor er det en Arlas klare målsætninger at gøre brug af 100 procent grøn strøm inden udgangen af 2025:

- Allerede i dag bruger vores knap 300 økologiske landmænd og vores største mejerier udelukkende grøn strøm. Aftalen med Better Energy er endnu et skridt på vejen mod at være selvforsynende med grøn strøm, og så er det samtidig en måde, hvorpå Arla kan bidrage til at øge produktionen af grøn energi i Danmark.

Den første strøm fra solcelleparkerne forventes at blive leveret i start 2023, og alle parkerne vil efter planen være klar til at levere strøm senest i starten af 2024. Better Energy er ansvarlig for opførslen, driften og vedligeholdelsen af de i alt 280 hektar solcelleparker, hvilket svarer til størrelse på ca. 100 fodboldbaner per solcellepark.

De fire solcelleparker vil alle få beliggenhed i Danmark. Den første park bliver bygget i Ebberup i Assens Kommune, mens den endelige placering af de resterende tre parker afventer godkendelse.

Læs også