Byggeriet skrider fremad

Himmerlands Kød ser frem til, at deres nye slagteri står færdigt til august.

Byggeriet af det nye kreaturslagteri i Aalestrup mellem Viborg og Aalborg forløber stort set planmæssigt, og det betyder, at Himmerlands Kød kan tage slagteriet i brug i midten af august. Det oplyser Lars Andersen, administrerende direktør og medejer i Himmerlands Kød.

I forhold til den oprindelige plan er byggeriet blevet skubbet en måned, da leveringen af betonelementerne var forsinket.

- Den måned indhenter vi ikke på andet. Men hvis det så kan gøre det på et byggeri på 16.000 kvadratmeter i en periode, hvor der er mangel på alle mulige materialer, er det billigt sluppet, mener Lars Andersen.

Han fortæller, at resten af materialerne stort set er kommet til tiden. Der har ligeledes været et fint overlap mellem håndværkere.

Lars Andersen konstaterer også, at det er nødvendigt, at byggeriet rykker sig fra dag til dag, hvis den første ko skal slagtes på det nye slagteri om fem måneder.

1.000 slagtninger mere om ugen

Himmerlands Kød vil til den tid starte med at lukke ned på det gamle slagteri i Aalestrup, mens de vil holde de to andre kørende under opstarten.

- Så har vi lidt en reserve, mens vi starter op. På den måde sker der ikke så meget, hvis vi skulle blive forsinkede 14 dage, så længe vi har de andre, forklarer Lars Andersen.

Med det nye slagteri bliver kapaciteten øget med cirka 1.000 slagtninger om ugen.

- Vi får kreaturer fra hele Danmark, og vi vil gerne have nogle flere – og det får vi plads til nu. Vi har været udfordret på kapacitet i hvert fald om efteråret, og det skulle helst være ovre nu.

Læs også