Landbrug & Fødevarer gæster Centrovice

Når Centrovice onsdag den 30. marts afholder generalforsamling, bliver det med indlæg fra blandt andet Landbrug & Fødevarers direktør.

Onsdag den 30. marts afholder L&F Centrovice deres årlige generalforsamling i Vissenbjerg. Formand Torben Povlsen vil aflægge sin beretning og direktør Jan Winther orientere om rådgivningsselskabets drift.

Efter behandling af eventuelle indkomne forslag, valg til bestyrelsen og belønning for lang og tro tjeneste, kommer direktør for Landbrug & Fødevarer, Morten Boje Hviid og politisk sekretariatschef Andreas Aagaard Bach Mortensen og giver deres indspark på det politiske billede.

Der er spisning fra klokken 17.30. Selve generalforsamlingen begynder klokken 19.

Læs også