30 år

Økonomimedarbejder Kirstine Bang Gormsen, Patriotisk Selskab, fylder 30 år den 2. juni. Kirstine er en af Patriotisk Selskabs Summax-rådgivere. Udover Summax arbejder Kirstine med budget og budgetopfølgning, årsrapporter, skatteregnskaber, bogføring og momsopgørelser. 

Planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen, Patriotisk Selskab, fylder 30 år den 28. maj. Lasse er en af Patriotisk Selskabs præcisionsjordbrugsrådgivere. Udover rådgivning om præcisionsjordbrug yder Lasse landsdækkende produktionsrådgivning og udarbejder mark- og gødningsplaner, fællesskemaer m.v. 

Læs også