Ny bogføringslov er trådt i kraft

Den 1. juli trådte en ny bogføringslov i kraft, dog er det med en overgangsperiode, før alle krav gælder.

Folketinget har vedtaget den nye bogføringslov, som trådte i kraft pr. 1. juli 2022. Det oplyser Landbrugsrådgivning Syd om tiltaget, hvor kravene vil træde i kraft trinvis.

Kort og godt, så handler den nye bogføringslov om, at der kommer krav om digitalisering, dog er de mindste virksomheder undtaget for dette krav. Bogføring skal ske digitalt og alle dokumenter vedrørende regnskabet skal fremover opbevares digitalt.

Kravet om brug af digitale arkiv og bogføringssystemer vil tidligst træde i kraft for regnskabspligtige virksomheder i regnskabsklasse B, C og D pr. 1. januar 2024. Det er for eksempel selskaber.

For virksomheder i regnskabsklasse A med en nettoomsætning på 300.000 kr. og derover, det vil typisk være personligt ejede virksomheder, kommer kravet om digital opbevaring tidligst pr. 1. januar 2026.

Virksomheder i regnskabsklasse A med en nettoomsætning på under 300.000 kr. er, ifølge Landbrugs Rådgivning Syd, fritaget fra kravet om digitalisering.

Rådgivningsvirksomheden oplyser endvidere, at det ikke er et krav, at man skal bruge et bestemt økonomiprogram. I Landbrugsrådgivning Syd og Den Grønne Revisor anbefaler man imidlertid, at man bruger Summax som opfylder Erhvervsstyrelsens krav. Fordelen ved Summax er, at det hænger sammen med Ø90.

- I Summax er der flere muligheder. Lige fra at du kan sende dine bilag, vi scanner og bogfører dem til, at du modtager en mail med en faktura, godkender den, bogfører og arkiverer den samt betaler den med et klik, forklarer Landbrugs Rådgivning Syd på deres hjemmeside.

Læs også