Fynske konsulenter bestod klimaeksamen med bravour

Tre af Patriotisk Selskabs konsulenter bestod forleden bestod kurset »Det gode rådgivningsforløb om klima og bæredygtighed«.

Bestået! Sådan lød dommen over de tre konsulenter Anders Holm Rasmussen, Mette Dyrup Truelsen og Lone Bendixen fra Patriotisk Selskab, da de forleden afsluttede kurset »Det gode rådgivningsforløb om klima og bæredygtighed«. Bag rådgiverkurset stod Seges Innovation.

Med eksamensbeviset i hånden kan Patriotisk Selskab nu tilbyde klima- og bæredygtighedsrådgivning på et højt fagligt niveau med hjælp af landbrugets klimaværktøj ESGreen Tool. Samtidig kan de rådgive om tiltag til reduktion af klimaaftrykket på den enkelte bedrift.

Kurset bestod af 30 timers undervisning gennem tre måneder og et individuelt træningsforløb med egne kunder. Kursusforløbet blev afsluttet med en praksisnær eksamen og præsentation for et panel, som bestod af blandt andet landbrugsdirektører fra Nykredit, fagansvarlige fra Seges Innovation og formænd fra Landbrug & Fødevarers sektorer for Gris og Økonomi & Virksomhedsledelse.

Et mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug


Klimaværktøjet ESGreen Tool er udviklet med støtte fra Forenet Kredit og Nykredit. I Forenet Kredit tror vicedirektør Karsten Beltoft, at rådgiverkurset vil sætte endnu mere fart på udrulningen af ESGreen Tool og dermed den grønne omstilling af dansk landbrug.

- I Forenet Kredit har vi medfinansieret ESGreen Tool og det tilhørende uddannelsesforløb til landmændene, for at alle landmænd i Danmark kan få mulighed for at arbejde databaseret og systematisk med en grøn omstilling af den enkelte bedrift.

- Vi tror på, at det vil føre til et både mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug og bidrage til Danmarks mål om at reducere udledningen af CO2. Derfor er det vigtigt og glædeligt, at så mange landbrugsrådgivere nu har taget eksamen hos SEGES Innovation i at bruge ESGreen Tool og dermed kan være med til at udbrede viden om systemet og understøtte landmændenes brug af ESGreen Tool, siger Karsten Beltoft.

Læs også