Noter Nord uge 48 -2022

Energiselskaber satser på Power-to-X

Danmark sidder på en potentiel guldgrube, når det kommer til anvendelsen af biogas. Derfor går to af Danmarks største energiaktører nu sammen om at gøre det længe omdiskuterede Power-to-X kommercielt bæredygtigt. Det nye projekt, i form af et nyt anlæg i Glansager på Als på 100 millioner kroner, har potentiale til at blive et vigtigt skridt på Danmarks vej frem mod en grøn omstilling og et fossilfrit samfund, der er uafhængigt af udenlandsk gas.

Det er energi- og fibernet-koncernen Andel og Nature Energy, verdens største producent af biogas, der opfører det nye Power-to-X-anlæg, som med overskudsstrøm fra vindmøller øger produktionen af biogas og reducerer CO2-udledningen. Projektet er ifølge parterne et eksempel på, hvordan den danske energisektor sammen finder nye løsninger på en af de største kriser, vi står over for.

 

Danish Crown har afsluttet regnskabsåret 2021/22

Forsyningskrisen som følge af krigen i Ukraine, Covid-19 og heftig inflation satte dagsordenen i Danish Crown gennem regnskabsåret 2021/22. Priserne på energi, transport og emballage var historisk høje og samlet set steg omkostningerne med 1,5 milliarder kroner. Derfor har der gennem hele året været fokus på at hæve priserne på alle koncernens produkter.

Omsætningen stiger 10 procent fra 58,3 milliarder kroner til 64,2 milliarder kroner. Indtjeningen fra driften (EBIT) går frem fra 2,82 til 2,89 milliarder kroner, men øgede renteomkostninger og større skatteudgifter gør, at årets resultat lander på 2,18 milliarder kroner mod 2,26 milliarder kroner i regnskabsåret 2020/21.

Hovedparten af Danish Crowns overskud udbetales til ejerne som restbetaling for deres leverancer af grise og kreaturer.

Restbetalingen for grise bliver 130 øre pr. kg og 110 øre pr. kg for søer, mens kreaturandelsejerne får en restbetaling på 135 øre pr. kg. Derudover bliver der sat 214 millioner kroner. ind på andelsejernes ejerkonti. For en landmand, der årligt leverer 10.000 grise til Danish Crown, bliver det samlet set til cirka 1,5 mio. kroner.

 

Danish Days gav godt udbytte for Friland

Japan er blevet meget klogere på økologi fra Friland. For Friland er en af de i alt 20 virksomheder, der har deltaget i et eksportfremstød under overskriften Danish Days. Programmet var arrangeret af den danske ambassade og Landbrug & Fødevarer. Friland deltog blandt andet med Danish Crowns japanske salgskontor.

Turen har været meget udbytterig for salgsdirektør for eksport i Friland, Martin Rosenstand Thomsen, som netop er vendt hjem til Friland.

- Først og fremmest må jeg sige, at det er et fantastisk land. Befolkningen er meget flink, kulturen er spændende, og det er et samfund, hvor alt bare fungerer, og der er styr på alt, siger Martin Thomsen.

 

Formand bekymret for faldende kalvenotering

Formanden for foreningen Danske Slagtekalveproducenter, Rasmus Alstrup, mener, at den faldende kalvenotering er begyndt at blive alvorlig for producenter, skriver Agriwatch.

I løbet af august nåede slagterinoteringen for dansk kalvekød en top, der var otte kroner højere end ved årsskiftet.

Men siden er noteringen afløst af en hastigt dalende pris på cirka tre kroner siden august, og det mener formanden er ekstremt, da noteringen normalt svinger med to kroner i begge ender over et år.

- Det begynder at være alvorligt. Vi kan godt mærke, at noteringen falder. Fortsætter det ned herfra, begynder det at gøre lidt ondt, siger formanden til AgriWatch og nævner øvrige prisstigninger på energi, diesel og gødning.

Ifølge formanden gør de store udsving det svært at navigere i forhold til at indgå foderkontrakter. Derfor venter Rasmus Alstrup spændt på, om de tårnhøje foderpriser følger med noteringen ned.

 

Ny importør af britiske såmaskiner

Skærbæk Maskinforretning har netop overtaget importen af de britiske Weaving-såmaskiner fra den hidtidige importør, Low-Till ved Jens M. Sørensen, der dog fortsætter som konsulent for Weaving-såmaskinerne, som han har flere års erfaring med.

Weaving Machinerys historie går tilbage til 1983, og allerede i starten af 1990’erne introducerede man såmaskinen med dobbelt tallerkenskær, der blev meget populær blandt de britiske planteavlere – det blev samtidig startskuddet til Big Disc-såmaskinen hos Weaving, der de seneste godt 20 år har specialiseret sig indenfor no-till.

- No-till indeholder mange af de samme elementer som low-till, forklarer Jens M. Sørensen, der mener, at Weaving-såmaskinerne har et stort potentiale i Danmark.

Low-Till metoden anvender nøgleprincipperne i Conservation Agriculture. Overordnet betyder det minimal forstyrrelse af jorden ved at undgå pløjning og harvning. Det giver permanent plantedække af dyrkningsfladen og et sædskifte, der i sin vekslen mellem forskellige afgrøder kan reducere smittetryk og ukrudtsproblemer, samtidig med at man fremmer jordbundens struktur.

Jens M. Sørensen fremhæver samtidig nogle af de specielle løsninger og features, der er med til at gøre Weaving-såmaskinerne helt unikke.

- Det er en speciel dobbelt tallerkenharve med det specielle skråtstillede dobbeltskær med to tallerkener, der kan drejes i jorden, og dermed giver lille modstand, forklarer han.

 

Danmark på skidt madspilds-andenplads

I 2020 blev der indført et krav om, at alle medlemslande i EU skal indberette deres madspild. Tallene, offentliggjort af Eurostat, stammer fra den første EU-dækkende overvågning af madspild.

Gennemsnittet i 2020 var, at der blev smidt omtrent 127 kg mad ud pr. indbygger pr. år. Husstandene stod dengang for cirka halvdelen, 55 procent eller 70 kg. Produktionen af ​​mad og drikke stod for 18 procent af affaldet, primærproduktion for 11 procent og restauranter og madservice for ni procent. Handel og grossister for syv procent, skriver Jordbruksaktuellt.

De lande, der var bedst til ikke at smide mad ud, var Slovenien, Kroatien og Slovakiet, som smed henholdsvis 68, 71 og 83 kg ud pr. indbygger og år. 

Ifølge statistikken var det land, hvor indbyggerne smed mest væk, Cypern, som lå på 397 kg pr. indbygger om året. Dernæst kom Danmark og Grækenland, hvor indbyggerne smed henholdsvis 221 og 191 kg pr. person og år. For Belgien, Malta, Letland og Rumænien var der ingen data.

 

Omsætningsfald hos skovdyrkerforening

Skovdyrkerforeningen Midt A.M.B.A. har inden for seneste regnskab leveret et årsresultat på godt 557.000 kroner, hvilket er et fald på omkring 37 procent sammenlignet med sidste år.

Samlet set kan der være adskillige grunde til den faldende bundlinje for foreningen. Eksempelvis skyldes det en forværret driftsindtjening for året. Der er nemlig forekommet et fald i resultatet før finansielle poster, som lander på godt 778.000 kroner kroner for året. Personaleomkostningerne har derudover vedligeholdt et lignende niveau sammenlignet med året tidligere.

Selskabets egenkapital udgør 10,2 millioner kroner for året og har forholdt sig på et stabilt niveau i forhold til sidste år. Solditetsgraden har også været stabil og er på 49,24 procent for året.

Anlægsgartnervirksomhed med ny certificering

Som den første anlægsgartnervirksomhed i Europa er OKNygaard blevet certificeret som B Corp-virksomhed. Opnåelsen er en anerkendelse af et målrettet arbejde, hvor bæredygtighed og socialt ansvar er tænkt ind i alle beslutninger - både nationalt og lokalt.

Anerkendelsen vækker naturligvis stor tilfredshed hos OKNygaards lokale regionschef, Troels Trier Lund, som ikke bare glæder sig på vegne af hele virksomheden, men hele lokalområdet.

- Opnåelsen af B Corp-certificeringen bekræfter os i, at det vi gør, er det helt rigtige. Det giver os lyst til at fortsætte vores arbejde med at tage endnu mere ansvar til glæde for lokalsamfund, natur, medarbejdere og kunder, siger Troels Trier Lund, regionschef hos OKNygaard.

B Corp er en globalt anerkendt privat certificering af virksomheder. For at opnå certificeringen, skal man leve op til højeste standarder indenfor miljø, medarbejdere, lokalsamfund, kunder og ledelse.

 

For mange øko-overtrædelser

Den årlige opgørelse fra Landbrugsstyrelsen er udgivet. Der er desværre stadig mange overtrædelser. Det bør kunne gøres bedre, lyder det fra ØkologiRådgivning Danmark.

Mange af dem er af administrativ karakter, men det gør dem ikke mindre alvorlige. Indberetninger i det årlige Fællesskema stemmer desværre ikke altid med virkeligheden. Det samme gælder for diverse bilag og regnskab og ikke mindst logbøger som ikke er ajourført og korrekte.

- Så lige en lille opfordring herfra til at huske at få alt med hvad der er af indberetninger, ændringer og nye forhold på din bedrift. Det er utrolig vigtigt for økologiens troværdighed, siger ØkologiRådgivning Danmark.

 

Danish Crown investerer over 800 millioner i baconfabrik

Tre år efter salget af Tulip i Storbritannien gør Danish Crown comeback i Storbritannien. Det sker gennem investering i en ny fabrik, hvor der skal slices og pakkes dansk bacon til de engelske kunder og forbrugere.

Den nye fabrik er allerede ved at blive opført i Rochdale nord for Manchester. Den bliver på over 30.000 kvadratmeter og etableres med topmoderne udstyr, så de over 900 tons bacon, der hver uge skal slices og pakkes på fabrikken, kan håndteres af omkring 300 ansatte.

Samtidig bliver fabrikken indrettet med en lagerkapacitet, som gør det muligt at servicere kunderne fra dag til dag, selv om transporten over Nordsøen skulle blive forsinket.

Storbritannien har et enormt behov for at importere fødevarer og i særdeleshed grisekød. Omkring 50 procent af alt det bacon briterne spiser, er importeret, og landet har ubetinget det største forbrug af bacon i Europa målt pr. indbygger.

 

Nu får De officielle Kostråd en ny form

Det kan være vanskeligt at vurdere, om man sammensætter sin mad på en sund og klimavenlig måde. Derfor lancerer Fødevarestyrelsen Kostrådscirklen, som hjælper forbrugerne med at se, hvor meget de forskellige madvarer fylder i forhold til hinanden, når man vil spise efter De officielle Kostråd.

For eksempel viser cirklen, hvor meget grøntsager og frugt gerne skal fylde i forhold til kød, kornprodukter og bælgfrugter.

Kostrådscirklen er en visuel guide til, hvordan man kan sammensætte sin kost over en periode på f.eks. et par uger, forklarer enhedschef i Fødevarestyrelsen Anne Pøhl Enevoldsen:

-          Vi vil gerne gøre kostrådene så konkrete som muligt for forbrugeren, så det bliver nemt at spise efter dem. Det er et langt, sejt træk at ændre en madkultur. Jeg håber, at Kostrådscirklen finder vej til mange danske hjem, og at den vil inspirere til, hvordan man kan sammensætte en sund og klimavenlig kost, siger hun.

 

Træk metan fra luften med sukker       

Man anslår at metan udgør 30 procent af den samlede globale opvarmning fra gasser. Metan udledes i megatons fra den animalske produktion i landbruget og fra mange industrielle processer. Men tænk hvis vi med noget så simpelt som sukker - eller kulhydrater - kunne trække det ud af luften og bremse den globale opvarmning og klimaforandringerne.

Forskere vil trække metan ud af luften med sukker

Forskere fra Kemisk Institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Science er gået i gang med et nyt forskningsprojekt finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Her skal de forsøge at gøre et særligt kulhydrats evne til at binde metan så stærk, at det kan trække metan ud af luften omkring os. Noget som i dag ikke er muligt.

 - Kulhydratet samler metanen op ved at binde det til sig og indkapsle det i en lille ring. Men metangassen består af nogle meget små molekyler, som er svære at fange, så bindeevnen hos kuldratet skal være stærk, og den skal vi forbedre. Første skridt er at forstå processen til fulde, men jeg tror, at der er en god chancer for at vi kan lykkes med at få det til at fungere i en nærmere fremtid, siger professor Mikael Bols fra Kemisk Institut, der leder projektet.

 

Tyvene forventer en kold vinter

Flere både private og offentlige skovejere oplever, at deres træ forsvinder i disse dage.

Alt brænde, der kan tørres indenfor en overskuelig periode, har fået interesse fra tyvene. Det oplyser Skovdyrkerne på deres hjemmeside.

Ifølge Skovdyrkerne er det både opskåret brænde samt brændestakke i tre-meter stykker, tyvene kan finde på at rende med. Et skovdyrkermedlem har sågar oplevet at få stjålet stående træer. Tyverierne foregår således både med trailer, kranbil og motorsav. Skovdyrkerne opfordrer derfor til at passe ekstra godt på træ fra skoven.

Foreningen gør det endvidere klart, at tyveri af brænde altid er en sag for politiet, hvorfor der i meddelelsen mindes om, at man skal få det anmeldt, hvis det skulle ske.

Forsikringsmæssigt kan træ til eget forbrug være dækket af indboforsikringen, men dette skal man tjekke med sit forsikringsselskab. Hvis man sælger brænde privat eller gennem et personligt firma, så opfordrer Skovdyrkerne til at tjekke forsikringerne ekstra grundigt.

Træ, der er oparbejdet af Skovdyrkerne med henblik på salg gennem lokalforeningen, vil være dækket, så snart det er fældet. Under alle omstændigheder er det lige nu en god idé at besøge skoven endnu oftere end før. 

 

Færre mister livet i trafikken

Antallet af mennesker, som har mistet livet på grund af for høj fart i trafikken, er faldet med 51 procent fra 2010 til 2020, viser Dødsulykkesstatistikken fra Vejdirektoratet. I samme periode er antallet af dræbte i andre former for trafikulykker faldet med 15 procent, så isoleret set er faldet i fartulykkerne markant.

Vi er dog ikke i mål endnu. For høj fart er fortsat afgørende i cirka 4 ud af 10 dødsulykker, og kun overgået af uopmærksomhed er for høj fart fortsat den næsthyppigste årsag til dødsulykker i trafikken.

- Bilisterne har over tid ændret holdning til at køre for stærkt. Særligt på landevejen har det haft en effekt, og det har betydet, at færre faktisk også bliver dræbt. Vi vil meget gerne have endnu flere til at sænke hastigheden, og derfor har vi stadig fokus på for høj fart. Det er et langt, sejt træk at få bilisterne til at ændre adfærd, men det virker, siger Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

 

Læs også