Sydbank Fonden støtter lærling med 15.000 kroner

Mathias Kristensen fra maskinhandler Kragmann A/S i Middelfart har modtaget Sydbank Fondens lærlingelegat på 15.000 kroner.

Sydbank Fonden ønsker at hædre landets mange dygtige lærlinge.

Derfor uddeler fonden i år 60 lærlingelegater som et led i indsatsen for at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse.

-  Med lærlingelegatet ønsker vi at sætte fokus på en gruppe, som spiller en uhyre vigtig rolle i vores samfund. Det er en anerkendelse af lærlingens indsats både fagligt og socialt, og det skal give legatmodtageren mulighed for at blive endnu dygtigere til det, vedkommende allerede er god til, siger Claus Lage, Erhvervsdirektør i Sydbank Kolding.

Hvert legat lyder på 15.000 kroner, og modtagerne kan bruge pengene til for eksempel at videreuddanne eller opkvalificere sig eller på andet, der har relation til deres fag. Det er helt op til lærlingen selv.

Faglig og social gevinst

Et af legaterne er gået til 21-årige Mathias Kristensen fra Otterup, som netop er blevet færdig som landbrugsmaskinmekaniker. Uddannelsen er blevet taget på Erhvervsskolerne i Aars, mens lærlingeforløbet er foregået hos Maskinfabrikken Kragmann i Middelfart.

- Det har været en stor fornøjelse at have Mathias Kristensen som lærling. Han har nærmest været en faglig og social gevinst fra dag ét, og der er ingen tvivl om, at han brænder for sit fag. Jeg spår ham en stor fremtid i maskinbranchen, og forhåbentlig i mange år hos os, siger Jesper Kragmann, Direktør i Kragmann A/S.

 

Sydbank Fonden og lærlinge

Lærlingelegatet er en udløber af Sydbank Fondens støtte til forskning på Center for Ungdomsforskning, CeFU, som stiller skarpt på den faglærte arbejdskraft, og som gør os klogere på fravalg og frafald fra elevernes side. Samtidig kommer forskerne med konkrete forslag til, hvordan virksomheder og uddannelserne kan imødekomme frafaldet.

Sydbank Fonden er en almennyttig fond, som har relativt brede formålsparagraffer med fokus på støtte til kulturelt og folkeligt arbejde.

Foruden lærlingelegatet uddeler Sydbank Fonden cirka 60 studierejselegater af 10.000 kroner.

Sydbank Fonden har i 2021 doneret 11.459.656 kroner til 450 forskellige projekter.

Lærlingelegatet uddeles til elever eller lærlinge hos virksomheder, der på forhånd er indgået aftale med.

Læs også