25-års jubilæum hos Turbodan Danmark

Det begyndte for 25 år siden med import og salg af de irske Farrell-mobiltørrerier. I dag får Turbodan Danmark ApS selv produceret de samme mobiltørrerier i eget navn.

Svend Lassen har i dag, den 15. april, 25-års jubilæum med sit firma, Turbodan Danmark ApS, der er kendt blandt landmænd og maskinstationer for de populære, traktordrevne Turbodan-mobiltørrerier.

- Jeg arbejdede tidligere som buschauffør med kørsel i Europa og senere som eksportchauffør, ligeledes med kørsel i Europa. Men jeg havde en drøm om at komme til at handle, hvis muligheden skulle opstå, fortæller Svend Lassen.

- På et tidspunkt så jeg et irsk-produceret Farrell mobiltørreri hos en tysk maskinhandler. Jeg syntes, at det så spændende ud. Derfor kontaktede jeg producenten i Irland og fik en aftale på plads om at blive dansk importør af disse mobiltørrerier, beretter han videre.

Der kom hurtigt gang i salget, og Svend Lassen solgte 24 Farrell-mobiltørrerier på to og et halvt år.

- På et tidspunkt så jeg et irsk-produceret Farrell mobiltørreri hos en tysk maskinhandler. Jeg syntes, at det så spændende ud. Derfor kontaktede jeg producenten i Irland og fik en aftale på plads om at blive dansk importør

Svend Lassen, indehaver, Turbodan Danmark ApS

 

Overtog selv produktionen

- I 2001 ønskede ejeren af det irske firma at afvikle produktionen af mobiltørrerier. Jeg spurgte så, om de ville sælge tegningerne og rettighederne worldwide til tørrerierne til mig, hvilket de sagde ja til, fortæller han.

Med tegningerne i hånden fik Svend Lassen kort tid efter en aftale på plads med et polsk firma, som lige siden har produceret mobiltørrerierne, der markedsføres og sælges under Turbodan-navnet.

Turbodan-mobiltørrerierne er næsten identiske med de oprindelige Farrell-mobiltørrerier. 

Få ændringer

En af de få ændringer er, at tørrerierne i dag er udstyret med et hydraulisk betjent støtteben foran. Desuden er der i dag indbygget en sikkerhedstransformer i styringsboksen, som reducerer spændingen fra 380 volt til 220 volt.

- Jeg har i årenes løb solgt lidt over 200 af vore mobiltørrerier. Noget af det, vore kunder sætter pris på, er tørreriernes evne til at nedtørre ekstremt vådt korn med et vandindhold på helt op til 30-35 procent, fortæller Svend Lassen.

- Mange kunder er vendt tilbage og har købt et mobiltørreri nummer 2, når de har udvidet deres areal. Det sker også tit, at tørrerierne lejes ud, da de jo er nemme at flytte og sagtens kan passes af én mand, siger han.

Tre modeller

Der markedsføres tre forskellige modeller af Turbodan-mobiltørrerierne, nemlig TD-15, TD-18 og TD-25 med plads til henholdsvis 15, 18 og 25 tons i hvede.

Den store blæser og den 400 volts generator trækkes direkte via traktorens pto, og indgangstemperaturen kan tilpasses den afgrøde, der skal tørres.

Tørreluften blæses op igennem mobiltørreriets perforerede tørregulv. Tre lodret monterede omrørersnegle rører konstant rundt i afgrøden for at sikre ensartet nedtørring af hele læsset.

- Da brænderen og omrørersneglene drives af strøm fra mobiltørreriets egen generator, påvirkes tørreomkostningerne ikke af de store udsving i strømprisen, vi har set. Desuden er man helt fri af faste el-installationer, påpeger Svend Lassen.

Det allerførste anlæg kører stadig

Det allerførste Farrell mobiltørreri, han solgte i 1998, var til Poul Nielsen, Tiphede Søndergård, Trehøje ved Vildbjerg. Dette tørreri kører stadig fint efter 25 år.

- Mit gamle gennemløbstørreri var brudt sammen midt i høsten, så det skulle gå stærkt med at finde en erstatning, forklarer Poul Nielsen.

Han drev dengang drev 250 hektar med vinterbyg og rug som de vigtigste afgrøder. For 10 år siden blev kornarealet halveret. 

- Jeg havde set et Farrell mobiltørreri på Royal Smithfield udstillingen i London nogle år tidligere. Så fik jeg kontakt til Svend Lassen fra Turbodan Danmark, der var blevet importør af de irske mobiltørrerier, fortæller Poul Nielsen.

Det resulterede i, at han købte det første eksemplar, der blev solgt i Danmark, et Farrell F-15.

Godt tilfreds med kapaciteten

- Der var en ingeniør fra fabrikken i Irland med ovre og sætte mig ind i anvendelsen af tørreriet, fortæller han.

- Jeg har været godt tilfreds med mobiltørreriet igennem alle årene. Det skyldes ikke mindst dets kapacitet, for det kan tørre 13 tons byg fire procent ned på en time. Når det så har tørret i en time, køler vi i cirka en time, så den faktiske kapacitet er 65-70 hkg i timen, forklarer den vestjyske landmand.

Det er foderkorn, han dyrker. Derfor kan han tørre sit korn ned ved en indgangstemperatur på 125 grader.

Meget driftssikkert

Poul Nielsen roser sit nu 25 år gamle mobiltørreri for at være meget driftssikkert.

- Vi har i årenes løb kun udskiftet ganske få lejer ved de tre snegle, der kører rundt og rører op i kornet. Herudover fik vi renoveret generatoren, der laver strøm til sneglene og brænderen, for 10 år siden. Endelig er temperaturstyringen blevet udskiftet på et tidspunkt, fortæller han.

Adspurgt, om han er tilfreds med servicen, svarer Poul Nielsen: - Det har vi kun haft meget lidt brug for, for vi skifter selv lejerne.

- Der kræves en pto-effekt på 75 hk til at drive mobiltørreriet. Traktoren, der er spændt for, bruger 10 liter diesel i timen, når vi tørrer korn. Tørreriet bruger 55 liter diesel i timen med store dyser i brænderen, fortæller den vestjyske landmand.

- Jeg kunne aldrig finde på at sælge mit mobiltørreri. Det kan køre mange år endnu, hvis vi bare skifter nogle lejer indimellem, lyder det fra Poul Nielsen.

Læs også