LandboSyds administrerende direktør stopper

LandboSyds administrerende direktør, Sune Aagot Sckerl, har valgt at fratræde sin stilling med udgangen af juni måned. En intern afløser er fundet, og der er fortsat en fast hånd på rattet.

Sune Aagot Sckerl blev hentet fra HedeDanmark A/S i det sene efterår 2019 med henblik på at skabe og eksekvere en ny visionær strategi, som kunne række frem til 2024.

Det var et klart mål i LandboSyds strategi, efter formandsskiftet i juni 2021, at være nysgerrig på muligheden for at skabe stærkere rådgivertilbud og forening via samarbejder. De sondringer gjorde, at Landbrug & Fødevarer Syddanmark opstod som fælles politisk sekretariat. Og vejen derfra og til et fælles ønske om fusion har været hurtigt, og det er nu den vej, man ønsker at gå med KHL og SLF.

Sune meddelte i det tidlige forår 2023 LandboSyds formandskab, at han ikke ønskede at blive betragtet som kandidat som direktør for den nye fusionerede enhed. Den nye bestyrelse vil snarest gå i gang med at finde en ny direktør, hvis fusionen stemmes igennem på generalforsamlingerne. I den mellemliggende periode vil afdelingschef for økonomi, Anders Peter Frederiksen overtage ansvaret for LandboSyd.

- Sune har leveret alt det, vi forventede, på kortere tid end forventet. Det var bl.a. et klogt, og anderledes, træk, at etablere et kontor i Odense og dermed udvide LandboSyd geografiske virke. Det er noget af det, der sker, når der kommer friske øjne på fra en anden branche. Stor fokus på god ledelse og medarbejdernes trivsel har skabt flotte resultater, også økonomisk, og det er bestyrelsen meget tilfredse med. Vi takker Sune for et rigtig godt samarbejde, siger bestyrelsesformand Henrik Jessen.

- Det er set fra min stol helt rigtigt at forsøge at fusionere virksomhederne og derigennem skabe en endnu stærkere virksomhed, som vil kunne rådgive bredere og samtidig tilbyde mere specialiseret rådgivning. Min beslutning om at fratræde handler helt professionelt om, at jeg ikke anser min profil som den rette til at skabe systemisk såvel som driftsmæssig integration af de tre virksomheder, siger Sune Aagot Sckerl, der samtidig takker både bestyrelse og medarbejdere i LandboSyd for godt samarbejde.

Læs også