Danish Crown Beef justerer

Fremadrettet skal Kreaturforum have mere fokus på at sikre og udvikle paletten af service og koncepter, Danish Crown Beef tilbyder andelshaverne. Samtidig skal bestyrelsen i Danish Crown Beef i højere grad bruge sine kræfter på den kommercielle del af forretningen, lyder det fra slagteriet.

Derfor ændres rollefordelingen i Danish Crown Beefs bestyrelse, så Danish Crowns Group CEO – præcis som det er tilfældet i Danish Crowns øvrige forretningsenheder – er født formand for bestyrelsen, mens formanden for Kreaturforum er næstformand.

- Gennem de seneste år har vi ensrettet ledelsen af koncernens forretningsenheder med det klare formål at styrke driften af Danish Crown til glæde for vi ejere. Danish Crown Beef er den sidste forretningsenhed, hvor vi foretager denne ændring, og det er vigtigt for mig at understrege, at ejernes indsigt og indflydelse er uændret, siger Danish Crowns formand Erik Bredholt.

Samtidig oprettes der et nyt ejerudvalg under Kreaturforum, som består af de ni kreaturandelshavere som er valgt til Danish Crowns repræsentantskab, hvor der bliver fokus på ejerservice og udvikling af markedsrettede koncepter. Landmand Karsten Willumsen er formand for Kreaturforum.

 

Læs også