Danish Crown-topchef: Nogle ejere forstår ikke alvoren af den nuværende situation

Danish Crowns topchef Jais Valeur benyttede konference på Axelborg i torsdags til at fortælle, at nogle af selskabets ejere ikke forstår den nuværende situations alvor. Selskabet kan ikke løse sine udfordringer kun ved effektiviseringer, sagde han.

På samme dag som producentforeningen Danske Svineproducenter i en pressemeddelelse efterlyste en dygtigere ledelse i Danish Crown, så langede selskabets topchef Jais Valeur tilbage mod visse af sit selskabs ejere.

Det skete under den konference, som Landbrug & Fødevarer arrangerede på Axelborg i torsdags som en markering af 100-året for Landbrugsraadet.

Nogle timer inden konferencen havde Danske Svineproducenter kritiseret Danish Crown for ikke at kunne følge med priserne syd for grænsen i Tyskland, som følge af en artikel i Finans, hvor der blev skrevet, at Danish Crown lige nu overvejer at lukke endnu et slagteri i Danmark.

Spurgte ind

Af Børsens chefredaktør Niels Lunde, der på Axelborg stillede topcheferne fra de fire største landmandsejede selskaber spørgsmål, blev Jais Valeur spurgt ind til situationen sidste år, hvor selskabet som følge af tab i det engelske selskab Tulip Ltd besluttede at udskyde det strategiske mål om at forbedre indtjeningen frem mod 2021. Målet havde ellers hidtil været, at Danish Crown inden da skulle øge sit indtjeningsmæssige forspring til en udvalgt gruppe af konkurrenter med 60 øre pr. kilo svinekød.

- Der er ingen tvivl om, at vi har nogle ejere, som har været inde i en endda meget vanskelig situation i de sidste par år. De forventer, at vi kan levere på det her. Vi må også bare sige, at med den konkurrencesituation, som vi har haft fra USA, Spanien og tyske smågrise, så det er bare blevet vanskeligt i den periode, som er gået.

- Og ja, det er da klart, at folk stiller spørgsmål til, om vi overhovedet kan levere på det der.

Fra Niels Lunde lød modspørgsmålet:

- Forstår dine ejere alvoren?

Fra Jais Valeur lød det:

- Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der er nogle, der forstår det. Nu har jeg lige været rundt til kredsmøder, og der synes jeg, at vi har gode diskussioner. Der er dog også nogle, som ikke forstår det. De siger »ledelse, kan I ikke bare tage jer sammen, og så kan I løse det her problem«.

- Men jeg kan ikke bare fixe det, der hedder, at vi betaler 280 kroner i timen i Danmark, og en tysk løn er 115 kroner i timen for det samme stykke arbejde, sagde Jais Valeur, der slog fast, at udfordringen i konkurrencesituationen ikke kan løses med effektiviseringer alene.

Så simpelt er det ikke

Senere under seancen med Børsens chefredaktør uddybede Jais Valeur, hvorfor han mener, at nogle af selskabets ejere har svært ved at forstå alvoren af den aktuelle situation.

- Jeg tror, at det, som er svært at forstå, er, at når vi har lavet en så fornem udvikling ude i primærlandbruget – altså på landet er vi superkonkurrencedygtige på grisene og nok de mest effektive i verden i dag – så er det nok svært at forstå, hvorfor slagteriet så ikke kan tage sig sammen.

- Så simpelt er det ikke, men det er virkeligheden. Man kigger på sig selv, og siger »jeg har effektiviseret, hvorfor gør I ikke bare det samme«, sagde Jais Valeur.

Topchefen fra Danish Crown forklarede i øvrigt, at Danish Crown lige nu er inde i en omstillingsproces, hvor man vil bevæge sig fra slagteri til fødevarevirksomhed.

Sådan lød kritikken fra Danske Svineproducenter

I en pressemeddelelse torsdag lød det fra foreningen Danske Svineproducenters formand Kim Heiselberg i en pressemeddelelse, at han ikke er i tvivl om, at den onde cirkel, Danish Crown er inde i, kalder på nytænkning »og en ledelse, der er langt dygtigere end den nuværende.«

- Det er 11. time for slagteriet at få vendt den onde cirkel.

- I årevis har den pris, som slagteriet har formået at betale danske svineproducenter, ikke gjort det rentabelt at producere slagtesvin i Danmark. Derfor har der ikke været de investeringer i nye anlæg, vi alle kunne ønske os. I stedet lukker gamle nedslidte anlæg, og smågrisene bliver i stigende omfang solgt sydpå.

- Hvis vi ikke får vendt den onde cirkel, er det i værste fald en glidende afvikling af dansk slagtesvineproduktion, hvilket vi naturligvis ikke ønsker.

- Det er afgørende, at Danish Crown, der har en så dominerende stilling på det danske marked, og som er så afgørende for alle danske svineproducenter, får vendt skuden nu. Det er ikke et øjeblik for tidligt, sagde han.

ege

Læs også