bannerPos

FirstFarms sælger jord og opjusterer forventninger

- Med dette salg realiserer vi en væsentlig og tilfredsstillende avance fra vores udvikling af jorden i Vestrumænien, siger administrerende direktør i FirstFarms, Anders H. Nørgaard.
10-06-2020 09:40

FirstFarms A/S sælger 1.675 hektar jord i Rumænien og forventer, at det vil påvirke resultatet før renter med 40 millioner kroner over de næste 8-11 måneder.

FirstFarms A/S underskrev tirsdag en betinget salgsaftale i forlængelse af aftalen i april om salg af 1.675 hektar jord i Vestrumænien. 

Den forventede salgspris udgør 85 mllioner kroner, og avancen fra salget vil påvirke resultatet før renter (EBIT) med 40 millioner kroner over de kommende 11 måneder, hvor jorden sælges løbende, vurderer FirstFarms.

- Med dette salg realiserer vi en væsentlig og tilfredsstillende avance fra vores udvikling af jorden i Vestrumænien, siger administrerende direktør i FirstFarms, Anders H. Nørgaard.

Han oplyser, at jorden er opkøbt i 2007-2008 og har været drevet af FirstFarms de seneste fem år – uden tilfredsstillende driftsresultater, men med en værdiforøgelse af jorden i form af omfattende grøftning, jordbytte samt forbedring af jordstrukturen.

Skjulte værdier

Anders H. Nørgaard forklarer, at FirstFarms’ jord er bogført i regnskabet til anskaffelsespriser og ikke dagspriser.

- Det er derfor først ved et salg af jorden, at den opsparede værdiforøgelse af jorden realiseres. Derfor er jeg glad for, at de væsentlige skjulte værdier i vores jordportefølje delvis kan realiseres ved dette salg, lyder det fra topchefen. 

Med salget styrkes FirstFarms’ likvide beredskab med 85 millioner kroner, da jorden ikke er belånt.

FirstFarms havde ultimo 2019 en bogført jordværdi på 346 millioner kroner (9.200 hektar) med en vurderet dagspris på 615 millioner kroner.

- Vi vurderer løbende jordstrategien i de enkelte afdelinger, og hvorvidt jorden skal drives, udlejes eller sælges, siger Anders H. Nørgaard i en kommentar til forskellen mellem den bogførte værdi og den vurderede dagspris.

Opjusterer

I kølvandet på jordsalget opjusterer FirstFarms de udmeldte forventninger til 2020 med 20 millioner kroner til et EBITDA-resultat (før renter, skatter og afskrivninger) i intervallet 95-120 millioner kroner og et EBIT-resultat (før renter) på 45-70 millioner kroner. I 2019 realiserede aktieselskabet et EBITDA på 96 mllioner kroner og et EBIT på 48 millioner kroner.

Vestrumænien udgør fem procent af selskabets samlede omsætning.

mip

 

Skadevoldere kan lure i frøgræs

- Nogle skadevoldere kan være aktive længe i efteråret. Og nogle kan fortsætte deres aktivitet helt frem i foråret. Det kan for eksempel være aksløberens larve eller larver af græsmøl, påpeger Kenneth Svensson fra VKST.

Efterlyser idéer til ny teknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021-22. Man kan deltage i online-møder og høre om muligheder for at søge medfinansiering.

Flere byrder i branchen

- Jeg er på stående fod langt mere bekymret for corona, end jeg er for afrikansk svinepest i Tyskland, lød det fra sektordirektøren for Seges Svineproduktion på et møde i denne uge.

Der er dømt prisfald på el købt på spotmarkedet

Der er flere forhold, der taler for, at elprisen vil falde, vurderer handelsrådgivningsfirmaet AgroMarkets i en analyse.

DanBred udvider i Danmark

DanBred udbygger sit netværk af opformeringsbesætninger med høj sundhedsstatus til eksport.

Regeringen holder fast i massivt efterafgrødekrav

Igen til næste år skal landmænd reducere kvælstofudledningen med 3.500 tons, hvilket svarer til over 370.000 hektar målrettede efterafgrøder. Det møder kritik fra BL-direktør.
Side 1 af 1930 (38587 artikler)Prev1234567192819291930Next