Maskinstationen skal også klare entreprenøropgaver

JJ Maskinstation arbejder med alt fra anlæggelse af dræn og fundamenter til nedlæggelse af rør og hjælp på kirkegårde.

Keld og Tina Jørgensen på kontoret i Kippinge ved Nørre Alslev. Drænploven koblet på en bæltetraktor gør normalt dræningsarbejdet hurtigere og nemmere, men store 
mængder nedbør har besværliggjort arbejdet.

- Heldigvis kan vi tilbyde løsning af mange forskellige arbejdsopgaver inden for entreprenørvirksomhed og dræning, så når noget går i stå et sted, er der mange andre opgaver, vi kan tage fat på.
Det siger Keld Jørgensen, tredje generation på JJ Maskinstation i Kippinge ved Nørre Alslev på Nordfalster.
Efter et efterår og en vinter, der begge har været meget våde, glæder Keld Jørgensen sig over, at der er andre aktiviteter at gå i gang med og forskellige måder at løse nogle af opgaverne på.
- Normalt pløjer vi dræn ned i efteråret, men markerne har været så våde, at det næsten har været umuligt de seneste måneder. Derfor har vi flere steder gravet ind til marker, hvor der har stået vand, fået lukket vandet ud, og så ellers været i gang med gravemaskinerne i stedet for, forklarer Keld Jørgensen.
- Vi har, fortsætter han, samme udfordringer som mange landmænd. Kan de ikke pløje, kan vi heller ikke, selv om vi har en stor bæltetraktor, som vores plov er koblet på. Til gengæld har vi en maskinpark, der er stor nok til, at nogle opgaver kan løses på anden vis.

Historiens gang

- Min farfar, Hans Christian Jørgensen, etablerede forretningen i 1952 og min far, Jørgen, tog over i 1991. Samtidig tog min far en kloakmesteruddannelse, og det førte til et skifte i forretningens arbejdsområder. I stigende grad tog vi kloakering, entreprenør- og dræningsopgaver ind, oplyser Keld Jørgensen.
- Tidligere var vi en landbrugs-
maskinstation, der også havde dræningsopgaver på programmet, men da vi er i et husdyrfattigt område, blev der hård kamp om kunderne, da de sidste husdyrrelaterede opgaver forsvandt, forklarer han videre.
Det betød, at firmaet enten blev nødt til at lukke, eller skulle tage nye opgaver ind. Valget faldt på det sidste, og i dag er der mange forskellige arbejdsområder hos JJ Maskinstation, der i 2002-2003 gennemgik et nyt generationsskifte, hvor Keld Jørgensen og hans bror, John, tog over.
- John var dog kun med et par år, og i dag har vores far en lille del af selskabet og arbejder her stadig, mens jeg ejer resten, fortæller Keld Jørgensen, som oplyser, at medarbejderstaben også tæller hans kære kontorfrue Tina, yderligere fem faste medarbejdere samt et par landmænd, der træder til, når det kniber.
 

Meget kloakarbejde

JJ Maskinstation har i dag især to ben at stå på. Dels en entreprenørside, dels kabel- og støbearbejde for Seas-NVE i forbindelse med anlæggelse af transformerstationer. Blandt de primære arbejdsopgaver er også anlæggelse af nye kloaker og reparation af gamle ditto.
- I mange kommuner bliver der i det åbne land kloakeret i tusindvis af ejendomme. Da arbejdet gik i gang for nogle år, siden var der mange, der fik dollartegn i øjnene og troede, de bare kunne gå i gang til priser, der lå helt ved siden af, hvad det reelt koster, fortæller Keld Jørgensen.
- Vi tog selv de opgaver, vi kunne nå og til en pris, så det kunne lade sig gøre at drive en forretning med det. Samlet har kloakeringen i det åbne land og hvad deraf fulgte generelt ført til, at vi nu ikke længere har de store forsikringsskader og store reparations-
arbejder, hvor rørene faldt sammen omkring de gamle septiktanke.

God indfaldsvinkel

Næsten alt er fornyet eller etableret overfor en kort årrække. Det er godt for miljøet, men ikke kaster de store reparationsopgaver af sig længere, påpeger Keld Jørgensen, som oplyser, at drænarbejdet har været med alle år.
- De seneste år, hvor der er kommet stadig mere nedbør, er der mange dræn, der sander til. Det giver fast arbejde til vores store spulevogn og er samtidig en god indfaldsvinkel til andre opgaver på mange ejendomme.
- Vi udskifter også rør og ledninger for det lokale fjernvarmeværk. Endelig har vi også lidt gravearbejde på 10 lokale kirkegårde, selv om det ikke er så mange længere, der bliver begravet. I dag er det cirka 90 procent af os, der bliver bisat, og der klarer den lokale graver selv opgaven ved hjælp af et
pælebor, fortæller Keld Jørgensen.
- Vi er et meget lokalt firma, der primært arbejder i Guldborgsund Kommune, men vores opgaver for Seas-NVE dækker over hele det gamle Storstrøms Amt, slutter Keld Jørgensen.

Læs også