Nordic Sugar åbner for ekstra kontrakttegning

Ekstra kontrakttegning for et år efter to selvvalgte modeller sker efter først-til-mølle-princippet.

- I henhold til brancheaftalen mellem Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere har vi netop åbnet for en ekstra kontrakttegning, en såkaldt ad hoc kontrakttegning. Det sker for at udvikle markeder udenfor Europa. Der er derfor mulighed for at tegne kontrakt på yderligere en mængde polsukker under særlige et-årige vilkår. Det oplyser Christina Bøje fra Agricenter Danmark til Effektivt Landbrug.

Christina Bøje fortsætter:

- De priser, man kan opnå på sine kontrakter, vil afhænge af de priser, man vil kunne opnå i euro på åbne aktive kontrakter af sukkerfutures på Londons Future børs i sukkermarkedsåret 2018/2019.

 

To typer et-årige variable prisaftaler

- Alle har mulighed for at tegne kontrakt, og der vil blive tilbudt to typer etårige aftaler, hvor prisen for begge aftaler vil være variabel og afhænge af de priser, man kan opnå på futures kontrakter af hvidt sukker i markedsåret 2018/2019.

I den ene aftale fastlægges prisen som et gennemsnit af alle de priser, som gælder for aktive kontrakter på White Sugar-futures i perioden fra 1. marts 2018 til 1. december 2019. Man skal således ikke foretage sig noget aktivt, da prisen vil afhænge af gennemsnittet i hele perioden.

I den anden type aftale kan en dyrker selv være med til at fastlægge sin roepris. I stedet for at prisen fastsættes i forhold til et samlet gennemsnit for hele markedsåret, kan dyrkeren her selv bestemme det tidsrum, prisen skal fastsættes efter.

Nordic Sugar har netop åbnet for kontrakttegning og den løber frem til førstkommende onsdag, den 21. februar.

- Tegning vil ske efter først-til-mølle-princippet, og Nordic Sugar forbeholder sig ret til at standse muligheden for tegning af kontrakter, såfremt en øvre grænse bliver nået.

Læs også