Rekordresultat for DSV Frø Danmark A/S

Regnskabsåret 2018/19 var for DSV Frø et år præget af tørkeperioden i sommeren 2018. Det resulterede i et stort salg af frø på både det danske og de internationale markeder.

- Til høst '18 var der udlagt et større areal end året før. Dog gjorde tørken, at udbyttet blev lidt under det forventede, bortset fra i alm. rajgræs, som gav et udbytte over middel, siger Lasse Bech, adm. direktør.

Omsætningen voksede 29 procent i forhold til året før - til 321,8 millioner kroner. Dette resulterede i et overskud på 16,2 millioner kroner efter skat mod 9,2 millioner kroner året før.

- Med det samme produktionsapparat er det på to år lykkedes at vokse betragteligt, udtaler Lasse Bech.

- Samtidig er vi glade for, at vi trods de – gennemsnitligt set – lidt lavere udbytter end forventet, har været i stand til at betale en god gennemsnitlig betaling på cirka 14.000 kroner pr. hektar til vores frøavlere.

2018-sommerenes tørke ramte engrapgræs-udbyttet hårdest, mens udbyttet i alm. rajgræs var rekordstort med et niveau på fem procent over femårsgennemsnittet i DSV Frø. Rensesvindet var i de fleste arter under gennemsnittet.

Nøgletal
1.000 kr. 2018/19 2017/18 2016/17
Omsætning 321.753 249.265 195.183
Resultat efter skat 16.208 9.220 4089

 

Læs også