Mælkeprisen stiger

Arlas acontopris for konventionel mælk stiger med 2 eurocent i juli 2018. Acontoprisen for økologisk mælk forbliver uændret. Den nye valutakurs for kvartalet påvirker prisen nedad i Danmark (-1,2 DKK øre), og Centraleuropa (-0,16 eurocent) og opad i Storbritannien (+0,19 pence) og Sverige (+2,5 SEK øre).

I acontoprisen indgår tillægget for deltagelse i Arlagården Plus på 1 eurocent. Dermed bliver acontoprisen for konventionel mælk inklusive tillæg for deltagelse i Arlagården Plus 247,7 øre/kg. Acontoprisen for mælk produceret på basis af non-GM foder inklusive tillæg for deltagelse i Arlagården Plus bliver 255,1 øre/kg. Acontoprisen for økomælk inklusive tillæg for deltagelse i Arlagården Plus bliver 312,1 øre/kg.

Stigningen i de europæiske mælkemængder har været på et lavere niveau end forventet på grund af vejret i første halvdel af 2018. Dette har, sammen med stærk eksportefterspørgsel fra især Asien, bevirket at priserne på industrimarkederne er steget væsentligt i alle kategorier gennem de seneste måneder.  Priserne begynder at stabilisere sig idet købere afventer, hvordan de kommende sommermåneder udvikler sig. Stor produktion på det økologiske marked fortsætter med at presse priserne på økologiske produkter.

Idet vi går ind i et nyt kvartal vil priserne, som vanligt, blive påvirket af den kvartalsvise justering af valutakurserne.

Udsigten for mælkeprisen for de kommende måneder forbliver positiv.

Fakta

  • For konventionel mælk er fedtværdien 30,40 kroner per kilo, og proteinværdien er 33,44 kroner per kilo.
  • For økologisk mælk er fedtværdien 38,21 kroner per kilo, og proteinværdien er 42,03 kroner per kilo.
  • Forventet efterbetaling og rente for 2018 er 7,6 øre, og forventet konsolidering er 11,0 øre.
  • Tillæg for non-GM foder er 1 eurocent (7,4 øre) – dette kommer i anvendelse i takt med at andelshavere på de enkelte markeder inviteres til at indgå kontrakt om mælk baseret på non-GM foder.
  • Arlaprisen er 278,1 øre per kilo konventionel mælk og 335,1 øre per kilo økologisk mælk.
  • Valutakursen for dette kvartal: 1EUR = 7,441 DKK

Læs også