40 år for 4H

- Mit frivillige arbejde i 4H startede med madlavning på Stenstrup Skole, da jeg for 40 år siden - i 1978 - blev instruktør i husholdning i Stenstrup, fortæller Aktivitetsgårdens 4H’s formand, Anne Marie Jørgensen, der sammen med sin mand, Hans Erik Jørgensen, bor på gården »Skovvang« lidt nord for Stenstrup. Der var også husholdning i Ollerup og Gudme. Det var fem gange om sommeren. Det betød, at vi havde børnene, så de kunne komme med til dyrskuer i Ringe og Odense.

- I 1987 blev jeg formand for Sydfyns 4H, og et par år efter fik vi fælleshaver og dramatik på Stenstrup Skole. I 1990 lykkedes det at få etableret »4H-gården Grønt Samvirke« i Ulbølle. I 1991 begyndte vi »Årets gang på en gård« hjemme hos os. Børnene kom en gang om måneden. De fik en kviekalv og en gris og lærte om fodringen. De fulgte afgrødernes vækst på marken fra såning til høst, og de havde den samme kalv, til den blev ko. Og for 24 år siden - i 1994 - fik vi Aktivitetsgårdens 4H i Stenstrup.

- For 40 år siden foregik der noget i 4H fem gange om året plus dyrskue og efterårsfest. I dag er der aktiviteter hele året. Der er altid nogen på Aktivitetsgården - dyr skal jo passes hver dag året rundt. Og vi har en bestyrelse med cirka en tredjedel unge, en tredjedel forældre og en tredjedel pensionister - og med et godt samarbejde på tværs af både børn og voksne. Blandt andet lærer børnene at passe haven - og de smager dens forskellige produkter.

Læs også