500 hektar til nyt skov- og naturprojekt

Naturområde skal sikre rent drikkevand og mindske udledningen af kvælstof i Odense Fjord.

Et nyt skov- og naturprojekt ved Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup skal beskytte grundvandet mod pesticider og Odense Fjord mod kvælstof. Det sker ved at plante skov og etablere et vådområde, der mindsker udledning af kvælstof til fjorden og samtidig mindsker CO2.

Projektet består dels af ny skov, som Hedeselskabet og VandCenter Syd står bag, samt et vådområdeprojekt, der har Assens Kommune ved roret. De tre parter er gået sammen om at søge penge til naturområdet og sikre en koordineret dialog med områdets lodsejere.

Parterne vil i samarbejde med lodsejerne give mulighed for at dele af naturområdet kan bruges af lokalsamfundet til blandt andet gå-, løbe- og cykelture.  

Rent drikkevand og mindre CO2

Den nye grønne oase skal etableres ved en af Danmarks største kildepladser for grundvand, Holmehave Kildeplads, som spiller en stor rolle i drikkevandsforsyningen til Odense. Der arbejdes på at inddrage op til 500 hektar af oplandet til kildepladsen som en del af det samlede naturområde.

- Rejsning af ny skov er ét af de mest effektive midler, når det gælder optagelse og lagring af CO2 fra atmosfæren. Derfor er vi i Hedeselskabet altid glade for at være med til at rejse ny skov. Denne skov er speciel, fordi den ikke bare beskytter grundvandet og gavner klimaet, men også bliver etableret sammen med vådområde og andre lysåbne områder, som sikrer en mere mangfoldig natur, siger skovrider Allan Bechsgaard, der er Hedeselskabets projektleder på projektet.  

Godt for klimaet

Naturområdets nye vådområde kommer til at reducere udledning af kvælstof til Odense Fjord og modvirke udledningen af CO2 fra lavbundsjorden. Udsigten til de positive klima- og miljøeffekter har stor betydning for Assens Kommune.

- Vi har et stærkt ønske om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling. En del af vores overordnede klimastrategi har desuden skovrejsning som væsentligt element. Derfor er vi meget begejstrede for det klima- og miljøpotentiale, der er i et naturområde, som kombinerer både ny skov og nyt vådområde, siger Dan Gørtz, formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget.  

Gentager succes fra 2017

Det er ikke første gang, at parterne samarbejder om skovrejsning. I 2017 indviede parterne, sammen med Odense Kommune, Brylle Vandskov. Den var den første af sin slags i Danmark – hvor et vandselskab og en privat virksomhed gik sammen om et større skovrejsningsprojekt.

Lige som Brylle Vandskov bliver også den nye skov etableret og drevet uden brug af pesticider og gødning. Det er netop grunden til, at VandCenter Syd deltager, da det underliggende grundvand på den måde bliver beskyttet af den nye skov.  

Grøn håndsrækning

Landbrugsstyrelsen har allerede givet tilskud til forundersøgelsen, der omhandler vådområdet. Næste skridt er at søge styrelsen om tilskud til »multifunktionel jordfordeling«.

- Hvis der ikke kan opnås tilskud fra Landbrugsstyrelsen til skovrejsningsprojektet, vil vi i samspil med VandCenter Syd og Hedeselskabet forsøge at finde andre veje til at realisere den del, så vores lokale borgere og besøgende – men så sandelig også naturen, klimaet og havmiljøet i Odense Fjord, kan se frem til en grøn håndsrækning under alle omstændigheder, siger Dan Gørtz.

Lodsejerne har netop modtaget besked om projektet, og håbet er, at de første træer kan plantes i 2022.

Læs også