Betinget samtykke til skov- og naturområde ved Holmehave

VandCenter Syd, Hedeselskabet og Assens Kommune ønsker at etablere et skov- og naturområde ved Verninge. Indtil videre oplyser Landbrugsstyrelsen, at Styrelsen har givet et betinget samtykke til multifunktionel jordfordeling til dette og to lignende projekter i Danmark.

Landbrugsstyrelsen har givet betinget samtykke til multifunktionel jordfordeling til tre projekter, som blandt andet ønsker at sikre rent drikkevand, forbedre miljø og natur, og samtidig være med til at udvikle det lokale landbrug. De tre projekter ligger i henholdsvis Århus Ådal, Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup, samt ved Nordskoven ved Slagelse. Gennem frivillige aftaler med lodsejerne i deres område ønsker Aarhus og Assens Kommuner samt Naturstyrelsen Storstrøm og Slagelse Kommune blandt andet at forvandle landbrugsjord til ny skov og natur til gavn for miljø og klima.

Metoden hedder multifunktionel jordfordeling, og den sker med Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere i en vigtig rolle. De lægger puslespillet i samspil med de landmænd, der lægger jord til projekterne, og sørger blandt andet for, at landmændene tilbydes nye marker, der ligger tæt på deres gårde og har en høj dyrkningsværdi, som erstatning for de marker, de afstår. Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

De tre nye projekter føjer sig til tre andre projekter, som fik samtykke i første runde af ordningen multifunktionel jordfordeling og blev sat i gang i efteråret. Disse tre projekter har blandt andet som mål at skabe ny skov ved Svendborg og genoprette naturområder i Margrethe Kog Nord i Vadehavet og Nørreådalen i Viborg Kommune.

2.000 hektar jord kan skifte hænder

De tre projekter forventer at skulle jordfordele omkring 750 hektar i området Holmehave ved Assens, ca. 300 hektar ved Nordskoven ved Slagelse og ca. 1000 hektar i Århus Ådal. I alt betyder det, at over 2.000 hektar kan komme i spil i jordfordelingen.

Projekterne har indtil videre fået betinget samtykke, hvilket betyder, at Landbrugsstyrelsen nu skal i dialog med lokale lodsejere for at afklare, om der er opbakning til jordfordelingen. Jordfordelingen realiseres først, hvis de lokale lodsejere nikker ja til projektet.

Det er VandCenter Syd, Hedeselskabet og Assens Kommune der ønsker at etablere et skov- og naturområde ved Holmehaven ved Assens. Formålet er at beskytte grundvandet via skovrejsning, at forbedre vandmiljøet via vådområder samt øge naturværdier i området og den rekreative værdi via etablering af et stisystem, der forbinder byer i området med eksisterende stisystemer.

Læs også