Ny skov kan handle om både naturpleje og økonomi

Stadigt flere får øjnene op for mulighederne i skovrejsning på landejendommen. Og det er nu der skal søges, hvis man vil have del i dette års tilskud til skovrejsning, lyder det fra landskabskonsulent Søren Paludan, der har specialiseret sig i skovrejsning i hele landet.

SKOVREJSNING For nogle handler det om natur og oplevelse – for andre om ejendomsværdi og produktionsskov. Der er mange muligheder og motiver for skovrejsning.

Uanset hvad, er der igen i år mulighed for at søge tilskud til skovrejsning, hvor der i 2020 er afsat en pulje på 70 millioner kroner, der kan søges, og hvor der kan opnås tilskud på 32.000 kroner pr. hektar løvskov og skovbryn, og 16.000 kroner per hektar nåletræer.

Samtidig er det ved at være sidste udkald, hvis man ønsker at søge tilskud i år, da fristen udløber den 20. september.

-  Der skal foreligge en VVM-godkendelse inden der søges og det tager tid, derfor skal man ansøge nu, hvis man vil søge om tilskuddet, fastslår Søren Paludan, Paludan Landskabskonsulent, der har specialiseret sig inden for skovrejsning.

Dyreliv og ejendomsværdi

Niels-Peter Melgaard Nielsen er en af de, der har fået tidligere landbrugsjord omdannet til ny skov og natur. Tilbage i 2017 tog han nemlig en beslutning omkring en del af sin landbrugsjord ved landejendommen i Aidt nær Thorsø i Østjylland.

-  Jeg havde noget jord, hvor forpagtningen ophørte, forklarer Niels-Peter Melgaard Nielsen, og tilføjer, at det især var to faktorer han vægtede i den forbindelse:

-  Jeg ville gerne have noget skov af hensyn til dyrelivet, og samtidig forbedre salgsprisen for ejendommen.

Og det blev netop Søren Paludan, der fik opgaven med at planlægge og gennemføre projektet, som Niels Peter selv renholdt det første år, mens Søren Paludan har taget over de efterfølgende år – og den vedligeholdelse af skoven, der skulle til.

-  Jeg holder øje med hvis eksempelvis træerne er gået ud, forklarer Søren Paludan, der vurderer, at det blot har været tilfældet for omkring 100 af de i alt omkring 12.000 planter, der er blevet etableret på Niels-Peter Melgaard Nielsens skovrejsningsareal.

Skovrejsningsarealet hos Niels-Peter Melgaard Nielsens landejendom består af knapt fire hektar fordelt på skovbryn samt tre skovarealer med forskellig slags skov. Èt med bøg og lærk, ét med spidsløn, rødeg, kirsebær og hassel og ét med eg, skovbøg, skovfyr, lind og hassel. Undervejs er ti æbletræer også kommet til.

Søren Paludan fortæller, at projektet hos Niels-Peter Melgaard blot er et eksempel på baggrund og formål med en skovrejsning. Det kan nemlig også handle om etablering af en produktionsskov og jagt, som han også har kunder, der har fået etableret.

Se mere på www.paludan.com.

Læs også