Landbruget bakker op om grødeskæringsprojekt

Centrovice-formanden ser spændende perspektiver i de nye undersøgelser, som Assens Kommune iværksætter.

Med syv millioner kroner i ryggen, blandt andet med midler fra Promilleafgiftsfonden, iværksætter Assens Kommune – som beskrevet i sidste uges avis – nu et 4-årigt forsikringsprojekt for til bunds at undersøge grødeskæringsmetodernes indvirkning på vandledningsevnen og miljøtilstanden i små vandløb.
Især fra landbrugets side har der været kritik af den måde, kommunerne har grebet grødeskæringen og oprensningen af vandløbene op i de senere år. I mange tilfælde har det ført til dårlig afvanding af de omliggende marker.
- Der kommer mere vand fra oven, og klimaforskerne venter endnu mere i fremtiden. Det spiller ikke sammen med, at kommunernes nuværende oprensningsprocedurer foregår efter vandløbsregulativer fra halvfemserne med reduceret grødeskæring, påpeger formanden for Centrovice, Torben L. Povlsen.
 

Godt initiativ

Derfor hilser han det vestfynske initiativ meget velkommen, efter han sammen med Fyns Familielandbrugs formand Ib W. Jensen i sidste uge var til orienteringsmøde hos Assens Kommune.
- Det er rigtig godt, at der sættes fokus på vandløbenes fremtidige vandføringsevne sammen med miljøtilstanden og biodiversiteten i og omkring vore vandløb, pointerer han.
Centrovice-formanden glæder sig til det videre forløb og resultaterne af projektet. Og opfordrer i den forbindelse til, at landmændene og de lokale lodsejerne tager godt imod initiativet, og melder sig som deltagere.

 

Læs også