Initiativpris til midtjysk fåreavler

Et af de faste indslag i forbindelse med Familielandbrugets Årsmøde er uddelingen af Initiativprisen. I år var det en midtjysk fåreavler, der fik prisen

I forbindelse med Familielandbrugets årsmøde forleden blev Initiativprisen for 2021 uddelt.

Den gik i år til landmandsparret Sven Joensen og Anne Maja Schlæger.

Anne Maja Schlæger og Sven Joensen bor på en gård sydøst for Herning, hvor de siden 2009 har drevet en fårebesætning med i alt 2500 får og lam. Deres arbejde med får, natur og klima gør, at de i år modtager Familielandbrugets Initiativpris.

Sammen driver de en fårebesætning på lowcost-niveau. Det vil sige, at de bruger så få ressourcer som muligt i den daglige drift, hvilket både er til gavn for klima, miljø og pengepungen. Det gør de ved at lade fårene afgræsse 1100 hektar, heriblandt både naturarealer, som enge, overdrev og heder, men også frøgræsmarker og en solcellemark.

Initiativprisen tildeles en landmand, som har udmærket sig og gjort ekstraordinære tiltag på sin bedrift. Det er Familielandbruget, Landbrug & Fødevarer, der hvert år uddeler Initiativprisen i forbindelse med foreningens årsmøde.

Læs også