bannerPos
Der var en rejse ned af ”Memory Lane”, i forbindelse med pressemødet for Det Sønderjyske Fællesdyrskue. Fra venstre: tidligere dyrskue-tovholder Povl Solmer Frank, maskinhandler Hans Holm, Erik Hansen, Højager Holstein, Antoni Stenger, LRS,Erik Nissen, tovholder på skuet, og dyrskueformand Jørgen Popp Petersen

Dyrskue gennem tiderne

16-05-2019 08:29:58
Der er sket meget siden det første dyrskue i Aabenraa i 1937 – men omdrejningspunktet om dyrene er det samme

Der er efterhånden ikke mange nulevende tilbage, der kan huske det første officielle dyrskue i Aabenraa, der fandt sted i 1937. Heldigvis er meget dokumenteret i form af fotos, notater og artikler fra dengang.
Povl Solmer Frank var tovholder for skuet i Aabenraa fra perioden i starten af 1960´erne og frem til 2005.  Og han tager gerne turen tilbage i tiden, og gjorde det senest i forbindelse med præsentationen af dette års sønderjyske fællesdyrskue, der er nummer 60 i rækken.
Et dyrskue der dengang talte langt over 1000 dyr, og hvor der også blev præsenteret grise i ringen. Og hvor der skulle hele 109 dommere med til at bedømme de mange dyr. Samtidig sad der ikke mindre end 89 mand i bestyrelsen for skuet.
-  Faktisk var der flere dyr i Aabenraa end ved Ungskuet i Herning, fortæller Povl Solmer Frank.

Udstiller gennem flere
generationer

Flere af udstillerne på Det Sønderjyske Fællesdyrskue har stort set været med hele vejen, og deltaget på alle skuerne.
Blandt andet hos Højager Holstein ved Rødding, hvor Erik Hansen, der både selv er udstiller, og har viderebragt interessen til flere af sine sønner. Og han husker selv, at han deltog på skuet som dreng sammen med sin far.
Og hos maskinudstillerne ser man samme historie. Blandt andet hos Hans Holm Maskinforretning, hvor man også har være med alle årene uafbrudt siden 1965. Hans Holm er selv 4. generation, og også han har videregivet traditionen til sin søn, der som sin far hedder Hans Holm.

Billeder fra Det Sønderjyske Fællesdyrskue 2019