Nedtælling til Børn & Dyr

4H Øst har udgivet et hæfte, der fortæller om de forskellige dyrskuer, som børn og unge kan deltage i.

Nedtællingen til dette års Børn & Dyr på Bregentved, der finder sted lørdag den 30. juni og søndag den 1. juli i den smukke Piberhusfold nær Bregentved Gods ved Haslev, er nu godt i gang.

Der er således åbnet for tilmeldingerne. I den forbindelse er tilmeldingsfristerne værd at bemærke. Tilmeldingen til firmaudstillingen lukker den 1. juni, den 3. juni lukker tilmeldingen til flerdagsskuet, og tilmeldingen til endagsskuet, rollespil og traktortræk lukker den 10. juni.

Men hvorfor vente til sidste øjeblik med at tilmelde sig, hvis man allerede nu ved, at man gerne vil være med, have en stand, eller for børn og unges vedkommende udstille et hobby- eller kæledyr.

Praktisk dyrskuehæfte

Er man som udstiller i tvivl om, hvordan det hele kommer til at foregå, eller vil man vide mere om mulig deltagelse ved nogle af de andre lokale dyrskuer, kan man hente flere informationer i et nyt dyrskuehæfte for 2018. Hæftet udgives af 4H Øst og kan blandt andet findes på Børn & Dyr på Bregentveds hjemmeside.

I hæftet kan man også læse om nogle af de andre muligheder, børn og unge har for at udstille deres kæle- og hobbydyr.

Det være sig på børnedyrskuet på Toftegården i Albertslund den 21. april, på Roskilde Dyrskue 8. til 10. juni, førnævnte Børn & Dyr på Bregentved, børnedyrskue og høstmarked på Museumsgården på Møn den 4. august, Liv i Landet på Kongsgården den 18. og 19. august, eller børnedyrskue og loppemarked i Bjernede ved Sorø den 26. august.

Klar-parat-dyrskue

I hæftet kan man også læse om den store Klar-parat-dyrskuedag, lørdag den 5. maj fra klokken 9 til 15 på Teestrup 4H gård ved Haslev.
Det er en sjov og lærerig dag, hvor man kan lære meget mere om det dyr, man skal udstille og ikke mindst noget om, hvordan man skal gøre.

Der er tilmelding til Klar-parat-dyrskue senest den 21. april på 4h.dk

Læs også