Landmændene står sammen i en svær tid

Et rekordstort fremmøde og genvalg til to ellers tidligere selvstændige landmænd viste, at man i Landboforeningen Kronjylland står sammen i en svær tid.

Christian Jensen kunne torsdag aften holde generalforsamling i Landboforeningen Kronjyllands midt i måske den sværeste tid i landmandens otte år som formand, dog mener han er bunden er nået.

- Vi har tidligere ikke være så ramt her i området, men alene i 2019 er 11 ejendomme gået konkurs tæt på mig, lød det fra formanden.

Landboforeningen Kronjyllands område har rigtig mange svineproducenter og kombinationen med tørke og lave svinepriser har rystet området.

Alligevel glæder det formanden, at hele 125 mennesker dukkede op til foreningens generalforsamling i LMO-huset i Søften.

- Det er rekord fremmøde, og det viser, at vi står sammen i en svær tid, lød det fra formanden.

Sammenhold

Sammenholdet var heller ikke til at tage fejl af, da der midt imellem de mange landmænd sad tre tidligere landmænd, som har været gennem en konkurs, men alligevel valgte at bakke op omkring generalforsamlingen. To af dem sågar medlemmer af bestyrelsen, som med hele salens opbakning blev genvalgt til deres bestyrelsesposter.

- De har begge rigtig meget at byde ind med, så det er vi rigtig glade for, fortalte formanden, som også kunne fortælle, at landboforeningen vil sætte mere fokus på landmænd, som er i en svær situation.

- Det har vi ikke været gode nok til tidligere, så vi har planer om at invitere 3-4 stykker ind, som kan fortælle, hvad man i den situation har brug for, og hvad man kunne tænke sig fra landboforeningens side, forklarede Christian Jensen.

Overdækning af gyllebeholdere

Formanden måtte da også sende en appel til de fremmødte landmænd. Trods kampagner, og et varsel fra miljøtilsynet tre uger før en kontrol, har Favrskov Kommune givet 71 håndhævelser, hvor der ikke har været styr på overdækningen af gyllebeholderne ud af 120 tilsyn.

- Det er 61 procent, og i Randers Kommune er dette tal kun 33 procent. Det kan ikke passe, at folk ikke ved det, lød det fra formanden, som under debatten ikke fik sat spørgsmålstegn ved, om kontrollanterne kan være mere rigide i en kommune frem for en anden.

Formanden har haft talt med de andre fire formænd i fællesforeningen Landbrug & Fødevarer Østjylland, som blandt andet har medlemmer i Skanderborg og Horsens, og her har de ikke hørt om, at der skulle være et problem med overdækningen af gyllebeholdere.

Regnskabsresultat

Landboforeningen Kronjylland opnåede i 2018 et underskud på 42.000 kroner, som primært skyldes finansieringen i rådgivningshuset i Søften, hvor man har kørt med dobbelt finansiering på baggrund af et renteswap.

Foreningens egenkapital er på godt 16 millioner kroner, men man har valgt ikke at udlodde penge til medlemmerne, men i stedet holde fast på pengene indtil der er afdraget mere på huset i Søften.

Foreningen er, trods et underskud, tilfreds med regnskabsresultatet.

Prisuddeling

Traditionen tro blev der uddelt en række priser på generalforsamlingen ved Landboforeningen Kronjylland.

Randers Amts Husholdningsselskabs Jubilæumsfond - »Godt landmandsskab«

Svineproducenterne Charlotte og Henrik Alexandersen, Voldum.

Randers Amts husholdningsselskab Jubilæumsfond - »Initiativer til fremme af landbrugets interesser«

Produktionsskolen Mimers Brønd ved Randers.

Sparekassen Vendsyssel Jubilæumslegat

Frederik Bock, Øster Bjerregrav og Sebastian Larsen, Lindbjerg

Læs også