Patriotisk generalforsamling

På torsdag er der generalforsamling i Patriotisk Selskab.

Patriotisk Selskab afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. juni klokken 19.00 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ.

Efter beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år ved bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg, vil selskabets administrerende direktør, Nils Rasmussen, fremlægge det reviderede årsregnskab for 2017/2018 samt budget for regnskabsåret 2018/2019.

Direktøren vil desuden orientere om årsregnskab 2017 for Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond samt om årsregnskab 2017 for Det fynske Landbocenter.

På valg til bestyrelsen er formanden, Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg Gods, og bestyrelsesmedlem Christina Hage, Oreby og Berritzgaard Gods. Begge er villige til genvalg. Det samme gælder medlem af planteavlsudvalget Jørgen Stougaard, Bonnegaarden, og medlem af husdyrbrugsudvalget Jens Erik la Cour Jensen, Dyrehavegård.

Christoffer Knuth, Knuthenborg Gods, ønsker ikke genvalg til økonomiudvalget.

 

Læs også