Sund jord for fremtiden

Agrovi holder torsdag den 25.oktober nær Sorø en faglig og pløjefri temadag for landmænd.

Vejen til en sund og frugtbar jord er temaet for Agrovis næste faglige temadag »Sund jord for fremtiden«, torsdag den 25. oktober, hvor deltagerne vil blive fyldt med viden og inspiration – lige til at omsætte hjemme på deres egen bedrift. 
- Vi skal være meget bedre til at drage omsorg for vores jord, hvis vi vil bevare dyrkningssikkerheden og forudsætningen for en høj fødevareproduktion i fremtiden, fastslår ledende planteavlskonsulent Hans Henrik Fredsted om baggrunden for valget af årets tema.
- Specielt på planteavlsbedrifter ser vi en tendens til mangel på organisk materiale og det bevirker, at jorden er sværere at bearbejde, ligesom vi kan se både erosion og tilslemning.
- Vi ved allerede, tilføjer Hans Henrik Fredsted, at pløjefri dyrkning og efterafgrøder har en stor positiv effekt på jordstruktur og tilgængelighed af næringsstoffer, men der er flere muligheder, vi gerne vil vise frem på vores temadag.
 

Stationer med forskellige emner

Temadagen holdes fra klokken 8.30 til 16 på Hylstrupvej 2 nær Sorø og er tilrettelagt med en praktisk og teoretisk tilgang til emnet, hvor deltagerne er i marken om formiddagen og i maskinhuset om eftermiddagen.
Om formiddagen skal deltagerne i hold besøge forskellige temastationer med forskellige emner som blandt andet Companion Crops, forskellige blandinger af efterafgrøder, rodudvikling, jordstruktur og såteknik.
- Companion Crops er en ny måde at dyrke vores afgrøder på. Det går i sin enkelthed ud på at der dyrkes flere afgrøder sammen, for enten at konkurrere med ukrudtet, aflede skadedyr fra hovedafgrøden eller for at tilføre visse næringsstoffer, forklarer Hans Henrik Fredsted.

Læs mere i LandbrugØst i uge 42, der udkommer torsdag den 18. oktober, men allerede fra lørdag den 13. oktober kan ses på landbrugoest.dk.
 

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også