- Få styr på høstkapaciteten nu

Planlægning er nøglen til en god høst, påminder Velas.

HØST Hvis høsten ikke kommer i hus til tiden, så kan det i værste fald koste flere tusind kroner pr. hektar.

Derfor er det vigtigt, at man allerede nu sikrer sig, at man har tilstrækkelig høstkapacitet, fastslår Daniel Rosenkilde Damhus, planteavlskonsulent hos Velas.

Mejetærsker, mandskab, frakørsel og kornlager er nogle af de faktorer, der skal være på plads for at få optimalt udbytte af høsten.

- Det er en god ide som planteavler at spørge sig selv, om det er realistisk at få høstet det planlagte areal med den tilgængelige kapacitet. Hvis ikke det er realistisk, bør man få lavet aftaler med sine samarbejdspartnere, eksempelvis maskinstationen, kollegaer og naboer, siger Daniel Rosenkilde Damhus.

- Det koster det samme at få høsthjælp, uanset om vejret er godt eller skidt, påpeger han.

- Og det er meget sjovere at få hjælp, inden kornet har stået for længe på marken, og man har mistet udbytte. Så udnyt det gode vejr og få kørt med fuld kapacitet der, lyder opfordringen fra konsulenten.

Kig på tidligere år

For at vurdere, om det er realistisk at få høsten i hus, kan man regne på, hvad kapaciteten med maskiner og mandskab gør det muligt at høste om dagen.

Samtidig bør man også se på tidligere års erfaringer, hvis man førhen har haft udfordringer med at nå høsten til tiden.

- De seneste år har været mere og mere ekstreme rent vejrmæssigt. Så erfaringen siger, at der er risiko for problemer med nedbør i høstperioden. Hvis ikke der er mandskab nok, når vejret er godt, kan det resultere i for sen høst. Så kan man have passet afgrøden efter alle kunstens regler hele sæsonen, men kan man ikke få den ind, er det jo lige meget, siger planteavlskonsulenten.

En for sen høst kan starte en ond cirkel.

- Det giver en risiko for, at man ikke kan så den næste afgrøde til tiden. Og så begynder det at koste på næste års udbytte.

Hold et planlægningsmøde

Når kapaciteten skal udregnes, er det vigtigt at huske, at det handler om meget mere end mejetærskerens størrelse. Det inkluderer alt fra markernes størrelse til, om der er folk nok til at køre mejetærskeren, og om der er vogne nok til at køre fra, samt om der er nok kapacitet i silo og indtag.

Derudover er der nogle vigtige, lavpraktiske ting i planlægningen, som kan virke banale, men som alligevel nogle gange bliver overset og koster på bundlinjen, siger Daniel Rosenkilde Damhus

- Hold et planlægningsmøde, så alle medarbejdere og samarbejdspartnere ved, hvad der skal ske. Sørg for at medarbejdernes ferie ikke kommer i komplikationer med høsten, og sørg for at det ikke er dagen inden høst, at du vil gøre kornlageret rent og opdager, at din snegl er i stykker. Få klaret de ting inden, så det bare er at dreje nøglen og køre afsted, når det er tid til at høste, siger planteavlskonsulenten.

fe

Læs også