Kongres om klima, digitalisering og strategi

Den 2. februar holder Agri Nord den årlige AN Kongres. I år online med fokus på regnskaberne for 2020 og på fremtidens krav til landmændene, herunder klima, digitalisering og strategi.

Agri Nord Kongres plejer at samle op mod 400 deltagere. I år mødes de den 2. februar - ikke fysisk, som de plejer, men online på grund af Covid-19.
Agri Nord Kongres plejer at samle op mod 400 deltagere. I år mødes de den 2. februar - ikke fysisk, som de plejer, men online på grund af Covid-19.

Agri Nord inviterer igen i år til AN Kongres for alle nordjyske landmænd og landbrugets samarbejdspartnere.

Kongressen er samtlige årsmøder samlet i ét arrangement, hvor de dugfriske regnskabstal for 2020 bliver fremlagt og gennemgået for faggrenene planteavl, kvæg og svin. Det er i år sjette gang, at Agri Nord afholder årsmøderne samlet i én kongres.

Regnskabstallene er udarbejdet i et samarbejde mellem Landbo Limfjord, LandboThy, Djursland Landboforening, Vestjysk Landboforening, Lemvigegnens Landboforening og Agri Nord.

I år foregår kongressen online på grund af Covid-19. Det sker tirsdag den 2. februar klokken 09.30, hvor Agri Nords konsulenter går på live med de nye tal.

Faldende priser

Agri Nords konsulenter fremlægger årets regnskabstal, der er baseret på cirka 200 regnskaber. Regnskabsresultaterne er som regel nogle af de første, der bliver offentliggjort på landsplan.

- Vi ved, at afregningspriserne for søer og smågrise er dykket voldsomt, og det bliver spændende at se, hvor stor indflydelse, det har haft på resultatet. Mælkeprisen har desværre været faldende, og vi er spændte på, om mælkeproducenterne har kunnet reducere omkostningerne nok til at imødegå faldet. For planteavlens vedkommende vil vi få at se, hvor stor betydning vind og vejr har haft i år, siger virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen, der er tovholder for kongressen og selv en af indlægsholderne.

Han og kollegaerne bruger aktivt årets regnskabstal i rådgivningen i den kommende periode.

- Vi bruger gennemsnitstallene som pejlemærke for vores kunder, og regnskabstallene plejer også at afsløre nogle overordnede temaer for, hvilke parametre der har betydning for de forskellige driftsgrene, siger han.

Gearet til fremtiden

Gennemgangen af regnskabstallene om formiddagen har fokus rettet mod, hvad der er sket, og hvilke tendenser, der rør sig lige nu. Eftermiddagens program derimod sætter fremtiden på dagsordenen.

Tre nøgleord for fremtiden er klima, digitalisering og strategi, som er overskrifterne for eftermiddagens sessioner, der alle kan streames online.

- Klima og bæredygtighed kommer vi ikke udenom. I fremtiden får de parametre indflydelse på alt, vi gør i landbruget, siger direktør i Agri Nord, Kim Koch.

Også digitalisering, der allerede er godt på vej ind i landmandens hverdag, får en større og større rolle på fremtidens bedrifter.

Agri Nords konsulenter vil inspirere landmændene med ny viden om den digitale planteavl og de mange nye økonomistyringsredskaber, der findes.

Vær beredt

Den danske landbrugsproduktion er underlagt globale vilkår. De stadigt svingende verdensmarkedspriser bestemmer også prisen i Danmark, og Afrikansk Svinepest i Tyskland påvirker priserne i Danmark.

I 2020 oplevede landbruget for første gang, at en hel driftsgren, minkproduktionen, blev udslettet over en nat.

Der har også været flere tilfælde af fugleinfluenza, og i de senere år har vi oplevet ekstreme vejrsituationer.

- Vi sætter derfor i år også fokus på strategiarbejdet, idet det er vigtigt, at hver enkelt landmand forbereder sig på at kunne agere i en uforudset situation eller en decideret krise, siger Kim Koch.

teba

Læs også

Opmærksomheden er rettet mod overlevelsen
Nye økologiregler kan få store konsekvenser
Et omkostningsniveau vi kan være stolte af
Ny strategiplan mødt med skepsis
Svineproducenter ærgrer sig over opbrud i avlen
Læplantere hædrer pensioneret veteran