Årsmøde i Østlige Øers Landboforeninger

Mandag den 28. oktober klokken 9.30 afvikler sammenslutningen af Østlige Øers Landboforeninger sit 26. årsmøde. Det sker i Landbocentret i Sorø.

På årsmødet vil sammenslutningens formand, Povl Fritzner, næstformand, John Nielsen, og sekretariatschef, Charlotte Frimer Petersen, i fællesskab aflægge beretning om foreningens arbejde, inden der traditionen tro uddeles hædersgave af Laurits Rasmussens Mindelegat.

Efter indstillingen til godkendelse af foreningernes årsrapport 2018, vil der være valg af formand, såvel som næstformand. Det skal her nævnes, at både den nuværende formand Povl Fritzner og næstformand John Nielsen genopstiller. 

Efter selve årsmødet vil der være oplæg ved Charlotte Langkilde om Bjarne Brønseruds bog fra 2018, der har titlen 30 års miljøpolitik – en katastrofe!

Charlotte Langkildes indlæg er kaldet »en rystende historie om landbrug og miljø«, og undervejs i sit indlæg kommer hun med sit bud på, om det er muligt at sætte en ny miljødagsorden.

Læs også