Effekttabel for ukrudtsmidler i sukkerroer

Erfaringer fra flere lande har dannet grundlag for en tabel over effekten af ukrudtsmidler i sukkerroemarkerne.

- Tabellen giver et overblik i forhold til de mest forekommende arter, forklarer Bo JM Secher fra Nordic Sugar.

Agricentret ved Nordic Sugar har set på vejledningerne mod ukrudt i andre lande, og kan her præsentere en effekttabel baseret på erfaringer i Sverige, Tyskland, Frankrig, England og ikke mindst Danmark.

- Tabellen giver et overblik i forhold til de mest forekommende arter. De mørkegrønne kombinationer af arter og middel er der, hvor man finder den bedste effekt. Jo lysere grøn, jo lavere effekt kan man forvente, forklarer Bo JM Secher fra Nordic Sugar.

For at lette ukrudtsbestemmelsen er der indsat billeder af de enkelte arter i kimbladsstadiet. Billederne er venligst lånt fra Planteværn Online og Bayer. De fleste midler har en optimal effekt mellem 12 og 20 grader, temperaturer vi desværre ikke har haft meget af i 2021.

- Bemærk også, at Safari og Matrigon virker bedst, når der er lidt varme. Det gælder især for Matrigon, som kan virke som effektforstærker mod visse arter, men kun når det er lunt (for årstiden) med temperaturer over 15 grader, siger Bo JM Secher, som henviser til www.sukkerroer.nu for flere detaljer om ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer.

Læs også