Nu muligt at tegne kontrakt for dyrkning af sukkerroer i 2022

Frem til fredag den 20. august kan sukkerroedyrkere tegne kontrakt for roedyrkning i 2022.

Kortet viser den del af Sjælland, som er omfattet af fri transport. Frem til fredag den 20. august er det muligt at tegne kontrakt for dyrkning af sukkerroer i 2022. Arkivfoto

Sukkeroemarkerne står lige nu flot, og roekampagnen nærmer sig så småt. Inden da skal sukkerroedyrkerne dog allerede kigge frem mod 2022-sæsoenen. Frem til fredag den 20. august er det således muligt at tegne kontrakt for dyrkning af sukkerroer i 2022.

Der er åbnet for kontrakter af et, tre eller fem års varighed, med enten en fast pris eller en pris som indeholder overskudsdeling i forhold til Nordic Sugars resultat.

- Ser man på efterkalkuler for de seneste fem år fremgår det, at sukkerroer har et klart bedre dækningsbidrag end de vigtigste alternative afgrøder – maltbyg, vinterhvede og vinterraps, påpeger Bo JM Secher, Agricenter Danmark, Nordic Sugar.

- Man kan måske diskutere, om 2016 og 2018 er repræsentative i et gennemsnit. I 2016 var det de gamle afregningsformer, og i 2018 var alle afgrøder ramt af hård tørke. Men uanset hvordan man regner et gennemsnit, har roerne klaret sig godt i konkurrencen, lyder det videre fra Bo JM Secher.

Stabilt udbytte og god i sædskiftet

Set over flere år er sukkerroer også den afgrøde, som har det mest stabile udbytte. På grund af afgrødens lange vækstperiode kan den kompensere for perioder med ugunstige vækstvilkår, så den relative variation mellem år er under 10 procent.

- Sammenlignet med for eksempel spinat, hvor den er over 25 procent. Dertil kommer, at sukkerroerne giver fordele i sædskiftet i forhold til jordbehandling, bekæmpelse af græsukrudt og arbejdsfordelingen om efteråret, forklarer Bo JM Secher.

Kort om kontrakttegning

  • Kontrakttegningen er åben frem til fredag den 20. august. Sukkerroedyrkere tegner kontrakt ved hjælp af programmet e-Contracting. Er man ny roedyrker, kan man få adgang ved at kontakte Agricenter Danmark på sukkerfabrikken
  • Man kan indgå kontrakter af et, tre eller fem års varighed, med enten en fast pris eller en pris som indeholder overskudsdeling i forhold til Nordic Sugars resultat
  • Sukkerfabrikken betaler transport i afstande op til 80 kilometer. Skulle en mark ligge udenfor, betaler man som dyrker selv transporten udover de 80 kilometer

Læs også