Anlæg til produktion af græsprotein er på vej mod stabil drift

Engagerede deltagere deler ud af deres erfaringer med Danmarks første kommercielle anlæg til at producere græsprotein til foder i projektet Tailor-Grass.

Græsproteiner er et bæredygtigt dansk produceret alternativ til at importere soja. Arkivfoto - Vores næste mål er at bygge sådan et anlæg til de biogasanlæg, vi har, fremhæver Steen Bitsch, topchef i Vestjyllands Andel.

Et anlæg på herregården Ausumgaard ved Struer kan inspirere landmænd og andre aktører, der ønsker at producere græsprotein til foder. Der har været stor interesse og mange danske og udenlandske besøg på anlægget, lyder det i en pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen, der administrerer puljen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), som har støttet anlægget med midler til at fremme grøn bioraffinering.

- Vi har sammen med GUDP været med til at kickstarte produktion af græsprotein i dansk landbrug. For os har det været vigtigt at styrke det lokale landbrugserhverv, og at naboerne og omgivelserne skal se, at det er en god historie, fortæller Kristian Lundgaard-Karlshøj, der ejer Ausumgaard.

- Vores næste mål er at bygge sådan et anlæg til de biogasanlæg, vi har, fremhæver Steen Bitsch fra Vestjyllands Andel.

Et andet GUDP-støttet anlæg, Biorefine, blev officielt åbnet den 27. august af fødevareminister Rasmus Prehn og er stiftet af DLG, Danish Agro og DLF.

Bearbejder kløvergræs

Kløvergræs høstes fra gårdens marker og bearbejdes på græsproteinanlægget. Anlæggets kapacitet er 20 tons frisk græs pr. time i høstsæsonen fra maj til oktober.

Anlægget leverer bæredygtigt og lokalt produceret proteinkoncentrat af høj kvalitet, som forventes at kunne erstatte sojaprotein i foder til høns og grise. Restprodukterne kommer i gårdens biogasanlæg, som producerer energi og gødning til markerne.

- Vi ser på at få mest muligt ud af processen. Derfor har vi testet og optimeret meget undervejs og er nu på vej mod stabil drift, siger Kristian Lundgaard-Karlshøj.

- Vi har en overraskende god kvalitet af proteinkoncentratet allerede. Vi har en proteinkoncentration et godt stykke over 50 procent med en god aminosyresammensætning, der er fuldt på niveau med soja. Vi arbejder stadig på at øge udbytterne yderligere, forklarer Lars Villadsgaard Toft fra landbrugets videns- og innovationshus Seges.

Græs er en af fremtidens afgrøder

Græsproteiner er et bæredygtigt dansk produceret alternativ til at importere soja, og Danmark kan opnå flere miljø- og klimafordele ved at dyrke mere græs. Kløvergræs kan dyrkes uden kvælstofgødning og pesticider og binder langt mere kulstof i jorden end korn. Nye produkter på markedet vil gøre det mere rentabelt og attraktivt at omlægge kornmarker til græs.

Proteinkoncentratet tørres på Vestjyllands Andels tørreri i GreenLab i Skive, så det kan anvendes som proteinfoder til høns og svin. Forsøg med at fodre økologiske høns er gået fint, og æggene får ovenikøbet en god blommefarve. Senere i projektet vil proteinfoderet blive afprøvet på kyllinger og svin.

Sidestrømme er i fokus

- Vi har lært rigtig mange ting og ser hele tiden på nye forretningsmuligheder. Anlæg til at producere græs fungerer i symbiose med biogasanlæg. Imens vi finder på noget mere genialt med sidestrømmen, så skal det køre. Derudover er vi optaget af, hvordan vi kan udnytte kapaciteten på anlæggene og optimere processerne, understreger Steen Bitsch.

Fakta om Tailor-Grass

  • Græsprotein-anlæg
  • Projektdeltagere: Vestjyllands Andel, Ausumgaard, R&D Engineering & Automation og SEGES.
  • Projektperiode: 01-01-2020 til 31-12-2023 
  • Bevilget beløb: 13.987.777 kroner

Kilde: Landbrugsstyrelsen

 

Læs også