Rekorder hos DSV Frø

Frøvirksomhedens avlere har fået udbetalt rekordhøj aconto- afregning for årets frøhøst – svarende til i gennemsnit over 16.000 kroner pr. hektar.

DSV-frøavlerne høstede i år i bakkesvingel (billedet) et udbytte på godt 1.600 kg pr. hektar. Med 1.700 kg var der også tale om rekordudbytte i årets strandsvingel. Arkivfoto

Både acontoprisen og hektarbetalingen sætter ny rekord hos DSV Frø Danmark A/S.

Frøvirksomheden har således her før jul kunne udbetale en højere aconto-afregning til deres avlere på alle de betydende frøarter i forhold til året før, og samtidig oplyse, at a conto-priserne nu på 11. år stadig er på et højt niveau. Også sammenlignet med de nuværende høje kornpriser er økonomien i græs- og kløverfrøavl fortsat meget lønsom, fremhæves det fra DSV Frø.

Som gennemsnit afregnes frøhøsten 2021 for nuværende med over 16.000 kroner pr. hektar, hvilket er ny rekord. Både engrapgræs og strandsvingel afregnes i gennemsnit med over 20.000 kroner pr. hektar som årets topscorere.

Lille høst i Nordamerika

DSV Frø tilskriver de høje priser blandt andet et godt stabilt marked, hvor en lille høst i USA og Canada er med til at stabilisere priserne. Derfor har eksporten til USA og Kina kunne øges, og samtidig har der været stor efterspørgsel på plænegræsserne i disse år.

Årets frøudbytter, som i gennemsnit er højere end 5 års gennemsnittet i alle arter, er med til at trække det økonomiske udbytte op, og i kombination med meget høje priser sætter det en ny økonomisk rekord hos DSV Frø.

- Vi er yderst tilfredse med årets høstresultater hos vores frøavlere, siger avlschef Carsten H. Jørgensen, og oplyser, at alle arter har i 2021 ydet et højere frøudbytte end normalt.

Svingel-rekorder

Bedst ser det ud for bakkesvingel med et forholdstal for udbytte på 183 i forhold til artens 5 års gennemsnit. DSV-avlerne har således i år bjærget godt 1.600 kg pr. hektar.

- Det har vi ikke prøvet før, siger avlschefen og oplyser, at udbyttet i strandsvingel sætter også ny rekord med 1.700 kg pr. hektar, eller hele 28 procent mere end gennemsnittet. Det samme gælder for hundegræs, som ser ud til at ende på forholdstal 118. Samme tendens er gældende for både alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hvidkløver.

Samlet set tyder de foreløbige indvejninger på DSV-anlæggene i Slagelse og Holstebro på, at udbytterne i året frøavl er 18 procent højere end normalt i Danmark.

- Det er ret usædvanligt, at alle frøarter giver et højere udbytte end normalt. Men 2021 var et godt frø-år, hvor der faldt mere nedbør i maj end normalt, og sammen med en god bestøvning i juni er det væsentlige forudsætninger for et højt frøudbytte, påpeger avlschefen. Men nævner samtidig, at der dog var nogle marker, som først blev høstet efter regnen ultimo juli, og der blev der tabt omkring 200-400 kg pr. hektar i nogle sildige rajgræssorter.

Carsten H. Jørgensen oplyser, at totalarealet med græs- og kløverfrø var i Danmark i 2021 det største nogensinde, og med de høje udbytter sætter produktionen af græs- og kløverfrø også ny dansk rekord.

Læs også