Få testet og afprøvet gødningsprodukter

Flere muligheder for at få CE-mærket gødningsprodukter i overensstemmelse med den nye EU-gødningsforordning

Landbrugsstyrelsen orienterer om overensstemmelsesvurderingsorganer der kan teste og afprøve EU-gødningsprodukter samt føre kvalitetskontrol med produktionen af produkterne.

Tre overensstemmelsesvurderingsorganer er blevet notificeret i henhold til den nye EU-gødningsforordning (2019/1009), og det er dermed nu muligt at markedsføre alle gødningsprodukttyper, der er omfattet af forordningen. De tre organer har adresse i Ungarn, Holland og Polen.

Gå til EU-registret for notificerede overensstemmelsesvurderingsorganer for CE-mærkede gødningsprodukter.

De tre overensstemmelsesvurderingsorganer kan foretage EU-typeafprøvning, typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol samt kvalitetssikring af produktionsprocessen for alle produktfunktionskategorier og komponentmaterialer, der er omfattet af forordningen.

Hermed bliver det muligt at CE-mærke alle typer af gødningsprodukter i overensstemmelse med EU-gødningsforordningen.

Vurderes før CE-mærkning

Gødningsprodukter skal overensstemmelsesvurderes for lovligt at kunne markedsføres som CE-mærkede gødningsprodukter.

For flere produktfunktionskategorier og komponentmaterialer kræver dette, at et overensstemmelsesvurderingsorgan har kvalitetssikret produktionsprocessen eller foretaget en EU-typeafprøvning.

Dette gælder f.eks. produktfunktionskategorierne biostimulanter og hæmmere samt for eksempel komponentmaterialerne planteekstrakter, kompost og visse typer af afgasset biomasse.

Den nye EU-gødningsforordning træder i kraft 16. juli 2022. Efter denne dato vil det fortsat være muligt at markedsføre gødningsprodukter i Danmark uden et CE-mærke efter de nationale regler i gødningsbekendtgørelsen.

Det vil også fortsat være muligt at markedsføre gødningsprodukter med betegnelsen "EF-gødning", hvis disse er blevet bragt i omsætning i overensstemmelse med den nugældende gødningsforordning (2003/2003) inden 16. juli 2022.

Læs også