Afslag på brug af Gaucho i Danmark

Miljøministeriet har givet afslag på dispensation til brug af Gaucho til bejdsning af sukkerroer i 2022.

Uden Gaucho risikerer sukkerroedyrkerne udbyttetab i roemarkerne. Foto: Jørgen P. Jensen

De danske sukkerroedyrkere må i år ikke anvende Gaucho til bejdsning af sukkerroer. I modsætning til de tre foregående år har Miljøministeriet nemlig givet afslag på dispensation til brug af Gaucho i sukkerroer.

Uden Gaucho er der risiko for større miljøbelastning, dårligere bekæmpelse af skadevoldere og dermed også en øget risiko for udbyttetab. Den slags ærgrer naturligvis Troels Frandsen, formand for Danske Sukkerroedyrkere, der finder afslaget »meget beklageligt«.

- Det er meget beklageligt og ulogisk, at retningslinjerne for myndighederne ikke tillægger en større miljøbelastning ved et afslag en betydning, lyder det blandt andet fra Troels Frandsen.

- Vi arbejder, tilføjer han, intenst i branchen for at finde alternative løsninger, og blandt andet er flere frøfirmaer tæt på at markedsføre nye roesorter, der er tolerante overfor virusgulsot, som er den alvorligste trussel i dag uden brug af Gaucho.

Nye sorter på vej

Forædling tager dog tid, og de nye sorter bliver tidligst klar til 2023, oplyser formanden for omkring 750 roedyrkere i Danmark, der leverer sukkerroer til sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing Falster.

Miljøstyrelsen henviser i deres afslag til, at der har været givet dispensation tidligere (i 2019, 2020 og 2021), og der er således tale om en ansøgning om gentagende dispensation til et ikke-godkendt aktivstof, hvilket efter den 1. marts 2021 behandles ud fra en praksisændring på området.

Dette indebærer, at Miljøstyrelsen i sit afslag især lægger vægt på, at der ikke er konstateret begyndende resistens i Danmark for visse af de alternative midler i forhold til de betydende skadevoldere.

Dispensation i andre lande

Neonikotinoider – herunder Gaucho – blev forbudt i EU i 2018 med virkning fra 2019, da man frygtede, at stofferne kunne skade bier. Sukkerroer er dog en ikke-blomstrende afgrøde, og bier vil derfor ikke kunne lide overlast ved bejdsning af roerne med Gaucho.

Den danske stat forsøgte derfor i 2018 at friholde sukkerroerne fra forbuddet i EU, men fik ikke den fornødne opbakning.

I modsætning til afslaget fra de danske myndigheder har de nationale myndigheder i hovedparten af de øvrige lande i EU med dyrkning af sukkerroer givet dispensation til brug af Gaucho i 2022.

Læs også