Store investeringer i sukkerfabrikkerne

Nordic Sugar satser på fremtidig sukkerproduktion, og der foretages store investeringer i Nakskov og Nykøbing Falster.

Der er nu indgået en aftale om kontrahering af sukkerroer til 2023 med en historisk høj prisstigning for at sikre roeforsyningen til de to sukkerfabrikker i Danmark, og her – i henholdsvis Nakskov og Nykøbing Falster – er der i mellemkampagnen stor travlhed med renovering og nyanlæg samt projektering af kommende projekter.

De tyske ejere af de danske fabrikker, Nordzucker, ser positivt på udviklingen af fabrikkerne i Danmark, og der investeres og planlægges omfattende renoveringer og ombygning af fabrikkerne. Der er allerede bevilliget store beløb til igangværende projekter.

- På fabrikken i Nykøbing vil der inden den kommende kampagne være sket en udskiftning af det gamle anlæg til produktion af carbokalk med helt ny type pressere, så der kan produceres carbokalk med højt og ensartet tørstofindhold og dermed god spredekvalitet, fortæller Finn Sørensen, Agricenter Danmark, Nordic Sugar.

- Der anlægges også, tilføjer Finn Sørensen, en ny plads til udlevering af biogaspulp for at forbedre logistikken, og der arbejdes også med klargøring til den kommende gasforsyning med ombygning og udskiftning i kedelhus.

Bæredygtig sukkerproduktion

Finn Sørensen oplyser videre, at »Go Green-projekterne« inden for de kommende år også bliver et stort fokusområde. Disse projekter er generelt en forberedelse til en mere bæredygtig sukkerproduktion, hvor det især er energibesparelser, der er i højsædet.

Her er det på begge sukkerfabrikker planen at udskifte fordamperapparater og udbygge fordamperstationerne med endnu flere trin med henblik på en bedre energiudnyttelse.

- Nye fordamperapparater til Nakskov er allerede bestilt, og vil blive produceret i efteråret og vil være klar til installation lige efter kampagnen, fortæller Finn Sørensen.

Han oplyser, at der ligeledes er planer om ændringer af sukkerhus, så der arbejdes med højere tørstofindhold i sukkersaften inden krystalliseringen, og der er endvidere flere andre tiltag, så der i sidste ende produceres sukker med lavere energiforbrug pr. tons sukker.

- I Nakskov er der på sigt også mulige synergieffekter i Power2X-produktion, via vores produktion og placering samt udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme, forklarer Finn Sørensen.

Læs også