Længere afstand med fri transport

Afstanden med fri transport til sukkerfabrikkerne er udvidet med 10 kilometer.

Som en del af den nye aftale mellem Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere betaler sukkerfabrikken nu for transport helt ud til en afstand af 90 kilometer fra nærmeste fabrik.

Det er en forbedring i forhold tidligere, hvor afstanden med fri transport kun gik til 80 kilometer, og det betyder en forbedring for alle dyrkere med afstande over 80 kilometer, da de sidste nye og fri 10 kilometer altså ikke vil blive pålagt en egenbetaling.

- Det er et betydeligt areal, som nu kan oppebære fri transport, og det kan give basis for nye dyrkere, som hidtil ikke har følt de kunne udnytte de mange fordele, der er forbundet med roedyrkning, fortæller Bo JM Secher fra Agricenter Danmark, Nordic Sugar.

Han gør opmærksom på, at man groft sagt kan sige, at den fri transport nu rækker ud til områder lidt nord for Ringsted, ud til Sorø og Skælskør og også nu dækker det meste af Stevns.

- Vi forventer dette initiativ skærper interessen for nye dyrkere, som med sukkerroer kan få en attraktiv afgrøde, der giver værdi i sædskiftet og kan blive et redskab i bekæmpelsen af vanskelige ukrudtsgræsser, siger Bo JM Secher, der i samme forbindelse tilføjer, at der er åben for kontrakttegning frem til onsdag den 6. juli.

Læs også