Nordic Sugar: - Den økologiske sukkerroehøst tegner rigtig godt

Startskuddet på årets danske økologiske sukkerroekampagne lægger op til et godt år, hvor Nordic Sugar oplever en stigende andel af dyrkere, som har et rigtig godt resultat.

Resultaterne for den første uge 2022 vises med to røde prikker, som viser, at årets roekampagne er kommet godt fra start. Grafik: Nordic Sugar Robotter fra FarmDroid blev i forbindelse med etableringen udnævnt til en mulig løsning på det vanskeligheder, som ukrudtet forårsager i dyrkningen af økologiske sukkerroer.

- Det endelige resultat for den økologiske danske roehøst er ikke gjort op endnu, fordi den konventionelle kampagne netop er sat i værk, men den økologiske høst tegner rigtig godt, siger Bo JM Secher, chefkonsulent i Nordic Sugars Agricenter, og fortsætter:

- Det, vi godt kan sige noget om, er, at vi allerede ved, at kvaliteten af vores høst er rigtig fin med en høj sukkerprocent, fin renhed og gode optageforhold. Det er gået planmæssigt på fabrikken, og der er er blevet produceret sukker af god kvalitet.

Han kan således endnu ikke konkludere på udbyttet, sukkermængden og afregningen. Om udbytterne siger han dog, at de fortsat er stigende, og at de konstant har været det, siden produktionen blev etableret.

- Vi oplever en stigende andel af dyrkere, som har et rigtig godt resultat, siger han.

Tre gange højere afregning på øko-roer

- Når vi ser på afregning, er der flere faktorer, som spiller ind. Den primære faktor er dog risikoen. Det går galt, hvis dyrkerne vender ryggen til, siger han og fortsætter: 

- Afregningsprisen på økologiske danske sukkerroer er lige nu omkring tre gange så høj, som den er på konventionelle danske roer.

Han bemærker desuden, at afregningen på korn er faldet betydeligt. Med roer arbejdes der på langtidskontrakter, hvilket har medført en fornuftig afregning sammenlignet med andre afgrøder.

Mål og ambitioner

Etableringen af den danske produktion af økologiske sukker blev iværksat på baggrund af et stort ønske om mere dansk økologi. Det blev startskuddet til et projekt om at øge produktionen af økologiske danske sukkerroer.

Ambitionsniveauet blev, at der i år 2022 skulle dyrkes økologiske sukkerroer på 1.500 hektar. En ambition, som i begyndelsen var udfordret af både ukrudt og det vilkår, at sukkerroer ikke kan dyrkes i den samme jord hvert år. 

Det skulle dog vise sig, at det var forbruget, der i sidste ende var afgørende for hvor mange hektar, der dyrkes, lyder det fra Bo JM Secher.

- Vi har ikke opnået den forventede efterspørgsel. Derfor har vi været forsigtige med at udvide dyrkningsarealet. Vi oplyser ikke, hvor mange hektar vi er på nu - men vi er nået rigtig langt, siden vi satte os det mål, siger han og fortsætter:

- Det er afgørende for en fortsat udvidelse, at forbrugerne efterspørger og aftager produktet. 

Når det gælder antallet af avlere, er Nordic Sugar tilfreds i forhold til de nuværende afsætningsmuligheder.

Flere tilgange til dyrkning

Robotter fra FarmDroids blev i forbindelse med etableringen udnævnt til en mulig løsning på det vanskeligheder, som ukrudtet forårsager i dyrkningen af økologiske sukkerroer.

- Der er tre skoler i vores økodyrkning. På de lidt større arealer, hvor det er vanskeligt med robotter, kører man meget præcisionslandbrug. Det giver måske lidt snavsede roer og lidt lavere udbytte, men samtidig er der ikke så meget håndarbejde og dermed også reducerede omkostninger, siger han og fortsætter:

- Så har vi en skole, som satser på højt udbytte, hvilket kræver, at roerne er renere. Her er det nødvendigt at sætte ind med mere intensiv lugning. Det er tidskrævende og dyrere, men det betaler sig også i forhold til udbytter. Nogle af de dyrkere har faktisk renhed på niveau med konventionelle dyrkere, siger han og fortsætter:

- Den tredje skole er dem, der satser på robotteknologi. Det er omkring en tredjedel af vores dyrkere. Det kører ved, at det er robotten, der sår, renser og luger. Her er lugearbejdet begrænset, og det er også en fornuftig produktionsform.

Han understreger, at meget af håndarbejdet afhænger af, om arealerne er til at overkomme. Alle former kan komme til deres ret. I de senere år har der været mange positive tilbagemeldinger på robotarbejdet. 

Garanti på dansk øko-sukker

Siden etableringen af produktionen har Nordic Sugar haft en andel fra Sverige for at give svenske dyrkere mulighed for at have økologiske roer. 

- I år har været særlig, fordi danske og svenske øko-roer har været holdt adskilt. Formålet er at sikre, at der kan sælges 100 procent danskproduceret økologisk sukker, siger Bo JM Secher.

Der har været yderligere forsendelser med konventionelle roer fra Sverige, men disse forarbejdes på fabrikken i Nakskov, mens de økologiske roer forarbejdes på fabrikken i Nykøbing.

Tidslinjemæssigt blev der omstillet fra økologiske roer til konventionelle roer på fabrikken i Nykøbing torsdag den 22. september.

I Nakskov, hvor den konventionelle produktion foregår, har der været nogle mindre udfordringer i produktionen. Grundet produktionsstrukturen har dette ikke har haft betydning for produktionen af økologiske danske roer.

Læs også