Ringe høst af spinatfrø

Tonni Andersen har dyrket spinat i mange år, men har aldrig oplevet så dårlige høstforhold.

Dyrkning af spinatfrø er for mange fynske landmænd en højværdiafgrøde, som ofte kan give et stort afkast. Men det er også en risikoafgrøde, som er meget afhængig af dyrkningsbetingelserne og høstforholdene det pågældende år. Et sådant år er det i år.

Således har de fleste spinatmarker været præget af de meget tørre forhold fra slutningen af april, hvor spinaten bliver sået og frem til slutningen af juni, hvor der stort set ikke kom en dråbe regn i det fynske område.

Siden har de til gengæld store nedbørsmængder bevirket, at ukrudtet har taget over i forhold til de spinkle spinatplanter. Og her hvor spinatfrøet har skullet høstes, har regnen drillet mejetærskningen af den sarte afgrøde.

Fem hektar høstes ikke

- Vi har dyrket spinat i mange år, og det bliver nok det dårligst år for os nogensinde. På cirka fem hektar har melderne helt overtaget marken, og vi må sikkert undlade at høste her. Det vil nemlig blive umuligt at få al det grønne ukrudt gennem mejetærskeren, og frøet bliver bare noget ukrudtsblandet snask, lød det fra Tonni Andersen, da LandbrugFyn var på besøg sidst i juli.

På ejendommen i Lunde på Nordfyn har han kontrakt på dyrkning af 20 hektar spinatfrø til frøfirmaet Jensen Seeds A/S i Birkum, og egentlig var han optimistisk, efter han havde fået etableret afgrøden i foråret.

- Den så virkelig godt ud. Men så satte tørken ind, og den begyndte at gå i stok, selv om den stadig var lav. Vi radrensende spinaten, og den var ren. Men da regnen begyndte, stod den lave spinat med åbne rækker og ukrudtet væltede frem, fortæller Tonni Andersen, der ligesom sine kolleger i år mangler Reglone til nedvisning af afgrøden og ukrudtet inden høst.

Forbud kan betyde katastrofehøst

- Det er virkelig en katastrofe, at vi ikke kan nedvisne med Reglone netop med det vejr, vi har i år, fastslår Jens-Olav Hansen, som er frøavlschef hos det andet store danske frøfirma, Vikima Seed, som tilbyder kontraktavl af spinatrø.

- På nuværende tidspunkt har vi høstet nok 10 procent af spinatfrømarkerne, og flere steder kun med halvt udbytte af normalt. Og netop som vejret har udviklet sig i år bliver det meget, meget dyrt for os, at vi ikke længere har Reglone til rådighed til nedvisning af spinaten, fastslår han og vurderer, at det vil koste branchen mange millioner i år.

Det er første år, at Reglone er blevet forbudt at anvende til nedvisning af spinat før høst. Og umiddelbart er der ikke alternative nedvisningsmidler til brug i spinatfrø.

- Der er godkendt pelargonsyre, som har en meget langsom og ineffektiv virkning, og som koster op mod 4.000 til 5.000 kroner pr. ha – altså måske afgrødens værdi. Så det er ikke et reelt alternativ til Reglone.

- Det var lige netop et år som i år, at Reglone skulle bruges, hvor afgrøderne er lave, og ukrudtet vokser voldsomt i det fugtige vejr, fastslår frøavlschefen.

Han forventer, at årets dårlige høst vil betyde større behov for mere udlæg af spinatfrø i Danmark i 2024. Derfor forventer Vikima at kunne fastholde prisen på spinatfrø på et højt niveau næste år.

Læs også