Regn har forsinket hveden i Europa

Det har været en mere langsommelig affære at få sået vinterhveden i år end tidligere på grund af det våde vejr.

Efter en tør sensommer er Europa blevet ramt af særdeles vådt vejr i efteråret, og det har forsinket såningen af vinterhvede. Det skriver Palles Blog på agrocom.dk.


I Storbitanien har landbruget blot fået sået mellem 40 og 50 procent af hveden, mens man har sået to tredjedele af hveden i Frankrig. Ifølge Ben Bodart, der er direktør hos AgriCommidities, oplevede man senest et tilsvarende efterår i 2013. 
Den gang blev resultatet af et meget vådt efterår, at hvedearealet faldt med 19 procent.

- Vinterbygsåningen er 81 procent overstået imod 91 procent sidste år på samme tidspunkt. Såningen af vintersæd er påvirket en del af det våde vejr i Frankrig og Storbritannien, siger Benoit Fayaud fra Strategi Grains.

Ifølge ham vil det betyde, at nogle landmænd sår mindre end planlagt, men det er for tidligt at tale om muligheden for lavere udbytter til næste høst på grund af det våde vejr.

Læs også