Statistik: Rekordlavt niveau på vinterafgrøder

Arealet i Danmark med vinterafgrøder er på det laveste niveau i dette århundrede, viser tal fra Danmarks Statistik.

Vejret har ikke været venligt stemt overfor dansk landbrug i det sidste års tid. hvor tørken lige nu forårsager formindsket udbytte på markerne, var det meget regnfulde efterår i 2017 stærkt medvirkende til, at arealet med vinterafgrøder i år er på det laveste niveau siden 1989. Det viser tal fra Danmarks Statistik. 

Årsagen til faldet - som også rammer vinterbyg, rug og vinterraps - er et regnfuldt efterår i 2017, hvor der i september og oktober faldt hhv. 109 og 106 mm regn. Det normale for begge måneder er godt 70 mm. Regnen vanskeliggjorde tilsåningen med vintersæd, og betød at mange landmænd var nødt til i stedet at så vårafgrøder i foråret 2018, skriver Danmarks Statistik.

Af samme grund er vårbyg nu den mest udbredte afgrøde i Danmark målt på areal. Foreløbige tal viser, at  vinterhveden faldt med 186.000 hektar i forhold til 2017, mens der nu er plantet vårbyg på 167.000 hektar mere i forhold til sidste år. Også hvede og vårhvede er gået frem med henholdsvis 25.000 og 19.000 hektar.

Læs også