Tager trykket af vandingskanonerne

Kunstvanding vil blive et tema med stigende opmærksomhed i takt med klimaforandringerne. I branchen vurderes det, at rentabel kunstvanding vil stige i de kommende år.

Global opvarmning og flere vejrekstremiteter betyder ifølge nyere undersøgelser, at den økonomisk berettigede brug af kunstvanding øges. Således forventes det generelt, at behovet øges for afgrøder og på lokaliteter, hvor det ikke tidligere har været lønsomt at kunstvande.

På Agritechnica 2019 vil der være et naturligt fokus på effektiv udnyttelse af vandingsvandet. Her er planlægning og styring af vanding blevet enklere ved hjælp af fugtighedsmålere i marken, integration af lokale og private vejrstationer ind i de offentlige vejrdatabaser.

Herunder er satellitbaserede lokaliseringer af vandingsbehov på vej, ligesom der også forskes i brug af droner til vandingsplanlægning.

Ifølge eksperter omkring Agritechnica er det en klar tendens, at leverandører af kunstvandingsudstyr vil vise systemer med reducerede vandtryk for at sænke energibehovet.

Læs også