Udfordringer i kartoffelbranchen

Ifølge Agritechnica står europæisk kartoffeldyrkning overfor to afgørende udfordringer. Sikring af kartoflernes kvalitet fra nedvisning og til optagning samt logistisk overblik.

Fjernelse og destruktion af afsvedne kartoffeltoppe er et vigtigt element i sikring af kartoflernes kvalitet. I Tyskland arbejdes der såvel med en kemisk/mekanisk og en opvarmning/flammebehandlingsløsning på problemet.

Der har været udført tests med elektrisk udtørring af kartoffelbladene og fjernelse af toppene fra kammene med vandrette roterende gummislagler, hvorefter der igen foretages en hypning.

Differentiering af optagere

Når det gælder optagere, repræsenterer europæisk kartoffelproduktion en stor variation. I mange lande foregår produktionen fra mindre ejendomme, hvorfor der fortsat er et stort marked for en-rækkers traktortrukne kartoffeloptagere.

Den store differentiering betyder også, at der også er et stort marked for to-rækkers maskiner og ikke mindst et stigende marked visse steder, herunder i Danmark, hvor selvkørende fire-rækkers maskiner er i fremgang.

For de store selvkørende maskiners vedkommende optræder forskellen især som differencer i tankkapacitet. Nogle kan bringe store mængder med til enden af marken – op til 15 tons – mens andre skal serviceres af pendlervogne til udkørsel af kartoflerne fra marken.

Lagerstyring

Et særligt fokus i disse år er logistikken fra mark til forbruger, herunder muligheden for fuld sporbarhed.

Selvom optagerne i dag kan registrere mængder kontinuerligt, er der fortsat en særlig problematik knyttet til kartoffelproduktion. Nemlig mængden eller andelen af sten og knolde i den vare, der fragtes videre fra optageren, som kan variere stærkt.

Det rejser udfordringen om åbne dataudvekslingsplatforme knyttet til hele produktionskæden, før en optimal produktionskæde og -disponering kan foretages.

Læs også